"Apļi"


Linda Gabarajeva. Foto: Ruta Kurpniece

AUTORE: Linda Gabarajeva

DARBA NOSAUKUMS: “Apļi”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

REDAKTORS: Artis Ostups

ILUSTRĀCIJAS: Aigars Opincāns

DIZAINS: Anta Pence 

ANOTĀCIJA:

“Lindas Gabarajevas dzeju raksturo precīzs vērojums – jūtas un domas ir iemiesotas konkrētā, taustāmā realitātē. Tādā ziņā Gabarajeva turpina modernisma tradīciju, kurā idejas un lietas tika pasludinātas par vienotām. Uzskatāms ir Gabarajevas dzejas laikmetīgums – piesaiste vietām un cilvēkiem, piemēram, Kandavai, mammai un dēlam. Piesaiste tam, kas liek meklēt tīru valodu, jo uzspēlēta izteiksme būtu nodevība. Gabarajeva šo valodu ir atradusi pārsteidzoši ātri, un tās iedarbība uz lasītāju ir tūlītēja.” (Artis Ostups)

PAR AUTORI:    

Linda Gabarajeva (1992) – dzejniece. Viņas teksti publicēti žurnālos “Strāva”, “Žoklis”, “Domuzīme” un interneta žurnālos “Punctum” un “Satori”. Raksta publicistiku un īsprozu. 2023. gadā izdots debijas dzejas krājums “Apļi”. 

 

EKSPERTU VĒRTĒJUMI

Grūti noticēt, ka šis ir debijas krājums – tajā šķiet fokusēts ne vien pašas autores pasaules redzējums, bet arī gluži vai savdabīgs pārskats par to, kas vispār dzejā ir svarīgs un fascinējošs. Linda Gabarajeva ir uzņēmusies sarežģītu uzdevumu – rakstīt nevis “no jauna”, bet gan pilnībā apzinoties to, kā viņā turpinās visas līdzšinējās ietekmes un strāvojumi; viņa ir medijs un filtrs, kas turpina kādu izsenis iesāktu dzejojumu. Vieglums un viedums, rotaļīga pārinterpretācija – tostarp arī “maskulīno” tropu skatījums feministiskā griezumā – un vienlaikus cieņa pret iepriekš lasītā saturu un formu. Savā ziņā Linda Gabarajeva “izapļo cauri” mūsdienīga lasītāja kultūrtelpai, atrodot tajā tikai sev raksturīgu mirdzumu.   

Rakstniece, dzejniece, tulkotāja IEVA MELGALVE

 

Lindas Gabarajevas dzejas krājums 2023. gadā ieguva Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, tas jau iemantojis dzejas lasītāju ievērību un LALIGABA sarakstā ierindojies pelnīti. Autores dzejai piemīt filozofisks skatījums, pašrefleksija, kā arī sasaiste ar daudziem ārzemju un latviešu dzejnieku darbiem. Tā nav tikai noteiktu autoru (Mairas Asares vai Ezras Paunda) ietekme, bet gan autores izkoptais skatījums, savās dzejas rindās tieši vai pastarpināti atsaucoties uz cilvēces senatnīgumu un kopējo esamības pieredzi. Viņas dzeja savā ziņā ir arhetipiska – dzejniece spēj tā rakstīt tālab, ka prot vārdos izteikt to, ko daudzi jūt, nespēdami paust.

Autore apliecina literātes amata meistarību, veiksmīgi izmantojot plašu valodas izteiksmes līdzekļu klāstu, kuru vidū jāizceļ prasme spēlēties ar dzejoļu vizuālo izkārtojumu. Darbam piemīt pabeigtības un veseluma raksturs, kas rosina pieņēmumu, ka autores literārā darbība radoši turpināsies.

Tulkotājs, atdzejotājs, publicists un rakstnieks ILMĀRS ZVIRGZDS 


“Apļi” izstaro no debijas dzejas krājuma gaidītu svaigumu. Dzejnieces balss skan dzidri, poētiskās realitātes tvērumi šķiet organiski, cilvēka uztveres frekvencēm pieejami, turklāt atpazīstami kā latviešu dzejas tradīcijai piederoši un no tautas atmiņas neizdzēšami gluži kā Mētras Saberovas krūtis.

Dzejnieks un atdzejotājs PĒTERIS DRAGUNSEKSPERTU PRIEKŠSĒDĒTĀJAS PAMATOJUMS PAR BALVAS PIEŠĶIRŠANU ŠIM DARBAM

Balva piešķirta par pārliecinoši nobriedušu debijas krājumu, kas parāda ne tikai jaunu un neparastu balsi, kas ienāk Latvijas dzejas pasaulē, bet arī nopietnu un dziļu dzejas lasītājas pieredzi.  

Rakstniece, dzejniece, tulkotāja IEVA MELGALVE

Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA

Please publish modules in offcanvas position.