2019. gada laureāti

LaLiGaBa ekspertu komisijas locekļi izvēlas uzvarētājus, sekojot Latvijas Literatūras gada balvas nolikuma nostādnēm, visi uzvarējušie darbi atbilst visiem vai vairākiem minētajiem kritērijiem: mākslinieciskā vērtība, novatorisms, nozīme Latvijas literārā procesa kontekstā, aktualitāte sabiedriskā, politiskā vai filozofiskā kontekstā. Ekspertu komisijas locekļiem kā indivīdiem var būt atšķirīgi uzskati par to, kuriem kritērijiem piešķirams lielāks svars, kā arī kāds autora stils uzskatāms par mākslinieciski augstvērtīgāku, tāpēc galvenās balvas ieguvēju nosaka ekspertu komisijas balsojumus, par uzvarētāju kļūstot autordarbam, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA