1. Kāpēc cilvēki lasa? Jo prot lasīt. Jo lasot mācās paplašināt realtitāti.

2. Ar ko (un vai vispār) atšķiras cilvēks, kas lasa, no cilvēka, kurš nelasa? Ar to, ka savā dzīvē spēj ietilpināt citas dzīves.

3. Kā lai izglābj cilvēku, kurš nelasa? Nekā. Noliec blakus grāmatu un gaidi.

4. Ar ko literatūra atšķiras no dzīves? Literatūra piedāvā izvēli – vēl vienu dzīvi un vēl vienu… Atšķirībā no dzīves, tā dzīvi neuzspiež.

5. Vai lasot cilvēks kļūst labāks? Ir tāda cerība.

6. Kur un kad ir vislabāk lasīt? Jebkur un jebkad – ja vien tu spēj.

7. Kāpēc jālasa Latvijas literatūra? Tāpēc, ka tas ir latviešu valodā radīts visums.

8. Vai visi rakstnieki ir introverti? Galvenais, lai viņi ir kaut kā vērti.

9. Vai tu rakstītu arī tad, ja neviens nelasītu? Es pats kaut kur sevī nolasu rakstāmo. Tāpēc tāda “neviena” nav.

10. Kas vispār ir dzeja? Dzeja vispār ir viss, kas tevī izraisa dzejas sajūtu.

Foto: Šarka Dohnalova (Šárka Dohnalová) un Jaromirs Tiplts (Jaromír Typlt)
Vizuālais dizains: Katrīna Vasiļevska


1. Kāpēc cilvēki lasa? Lai atrastu sevi. Un lai uz brīdi aizmirstu par sevi.

2. Ar ko (un vai vispār) atšķiras cilvēks, kas lasa, no cilvēka, kurš nelasa? Nelasošs cilvēks zina, kas darītu to laimīgu, bet nezina, kāpēc viņš ir nelaimīgs. Lasošs cilvēks zina, kāpēc viņš ir nelaimīgs, bet nezina, kas darītu to laimīgu.

3. Kā lai izglābj cilvēku, kurš nelasa? Var izvēlēties kaut ko, kas viņam varētu patikt, aizbildināties ar redzes problēmām un palūgt kādu laiku palasīt tev priekšā.

4. Ar ko literatūra atšķiras no dzīves? Literatūra ir jēgpilna, dzīve – nav. Bet mēs varam piešķirt dzīvei jēgpilnību, ja sākam attiekties pret to kā pret mākslas darbu.

5. Vai lasot cilvēks kļūst labāks? Kā kurš. Lasīšana paplašina mūsu intelektuālo un emocionālo pieredzi, spēju identificēties ar atšķirīgo. Viedam cilvēkam attīstās iejūtība un iecietība, gudram – morāls relatīvisms.

6. Kur un kad ir vislabāk lasīt? Kur uzmanību nenovērš uzraksti „Lasītava” un „Ievērojiet klusumu”. Vislielākā vēlme lasīt rodas brīžos, kad jāraksta. Atbildes uz šiem jautājumiem, piemēram.

7. Kāpēc jālasa Latvijas literatūra? Frizūru var noskatīt arī svešās fotogrāfijās, bet ķemmējas tomēr, skatoties spogulī.

8. Vai visi rakstnieki ir introverti? Ekstraverti parasti izraugās izpildītājmākslas, kur pārdzīvojums rodas kontaktā ar publiku. Taču īsts introverts nekad nenodarbotos ar literāru ekshibicionismu, publiskojot sarakstīto.

9. Vai tu rakstītu arī tad, ja neviens nelasītu? Izmaiņas, kam iet cauri apziņa rakstīšanas brīdī, izsauc atkarību. Bet tas saistīts ar to, ko teksts dara ar mani, nevis mēģinājumu izpaust kaut ko jau gatavu tekstā. Es nerakstītu, ja neizjustu to pašu, ko piedzīvoju, lasot citus.

10. Kas vispār ir dzeja? Valodas nemiers.

Foto: Ģirts Raģelis
Vizuālais dizains: Katrīna Vasiļevska


1. Kāpēc cilvēki lasa? Iemesli ir dažādi – lai iegūtu atklāsmes, atbildes, mierinājumu, lai baudītu, dotos piedzīvojumu meklējumos. Ir lasītāji, kas vēlas braukt pa pārskatāmu apvidu, ne mirkli neizlaižot sižeta līniju no acīm, bet ir ogotāji un sēņotāji, kas labprāt nomaldās, lai izgaršotu valodas smalkumus.

2. Ar ko (un vai vispār) atšķiras cilvēks, kas lasa, no cilvēka, kurš nelasa? Pārsvarā tie, kas lasa, spēj labāk analizēt notiekošo un biežāk runā paplašinātos teikumos, ir empātiskāki, domājošāki. Taču esmu sastapusi cilvēkus, kas lasa reti, bet viņiem piemīt tik spēcīga iztēle, ka viņu galvās nemitīgi tiek piedzīvoti stāsti.

3. Kā lai izglābj cilvēku, kurš nelasa? Nezinu, vai tas vajadzīgs un iespējams, taču gadās, ka nelasītājs nokļūst kaismīgu lasītāju kompānijā un dzird viņu jūsmīgās runas par izlasīto. Tas nostrādā.

4. Ar ko literatūra atšķiras no dzīves? Literatūra ir talantīgi izstāstīta dzīve.

5. Vai lasot cilvēks kļūst labāks? Ne vienmēr. Tas atkarīgs no grāmatas un lasītāja personības, noskaņojuma, attieksmes. Esmu lasījusi grāmatas, pēc kurām dvēsele kūp karsta un tīra kā pēc pirts. Ir reizes, kad teksts ierauj kā atvarā. Tad jānogrimst līdz gultnei un jāatsperas, lai iznirtu.

6. Kur un kad ir vislabāk lasīt? Mācoties - piesedzot grāmatu ar mājas darbu burtnīcu. Sniegpulkstenīšu pļaviņā pie mājas, izstumjot no klēpja kaķi, kurš aizsedz tekstu, pie upes, laivā, teltī, vilcienā. Uz rakstniekmājas palodzes, gultā. Jebkad, galvenais priekšnoteikums - lai nav steigas.

7. Kāpēc jālasa Latvijas literatūra? Lai saprastu sevi un piedzīvotu savu valodu visā tās pirmreizībā un daudzveidībā.

8. Vai visi rakstnieki ir introverti? Man šķiet, dzejnieki ir visintrovertākie. Vizuālās mākslas cilvēki ir atvērtāki, atļaujas daudz vairāk publisku ēverģēlību. Rakstnieki savu jestrumu pārsvarā pietaupa rakstāmajiem tekstiem.

9. Vai tu rakstītu arī tad, ja neviens nelasītu? Būtu brīži, kad gribētos uzspēlēt spēles ar valodu, atgriezties bērna prātā, doties ceļojumā laikā, vēlreiz detalizēti un ar lielu intensitāti piedzīvot sen pagājušus notikumus un to interpretācijas. Bet, ja nebūtu atskaites punkta – kāda, kas to izlasa, rakstītais paliktu melnraksta līmenī.

10. Kas vispār ir dzeja? Atmiņu un pārdzīvojumu destilāts.

Foto: Ģirts Raģelis
Vizuālais dizains: Katrīna Vasiļevska


1. Kāpēc cilvēki lasa? Tāpēc, ka viņi to māk. Tāpēc, ka prāts reizēm ir viena briesmīga lieta un pasaka priekšā, ka bez tavas pasaules ir vēl arī citas. Un dažkārt tās ir vēl aizraujošākas par tavu pasauli. Tāpēc lasa. Arī tāpēc.

2. Ar ko (un vai vispār) atšķiras cilvēks, kas lasa, no cilvēka, kurš nelasa? Daudz jau viņi neatšķiras. Kas zina, varbūt tas, kurš nelasa, raksta romānus galvā un vakaros sev atstāsta. Nekāda vaina. Bet tas, ko tu lasi, var atstāt iespaidu, ietekmēt, pamudināt uz kaut ko. Sekas no tā, ko tu iegūsti lasot, arī ir tas, kas atšķir tevi no cilvēka, kurš nelasa.

3. Kā lai izglābj cilvēku, kurš nelasa? Nevajag glābt tos, kas vairs nelasa. Vajag glābt tos, kas vēl nelasa. Starp viņiem noteikti atradīsies kāds īsts lasītājs. Un tos, kas vēl nelasa, glābj vienkārši – iemāca lasīt un iedod labu grāmatu.

4. Ar ko literatūra atšķiras no dzīves? Ar beigām.

5. Vai lasot cilvēks kļūst labāks? Nē, nekļūst. Bet var rasties vēlme noskaidrot – ja vēl nav skaidrs – labā un sliktā attiecības, šo attiecību rašanās vēsturi un mēģināt atrast sevi šajā kaujaslaukā.

6. Kur un kad ir vislabāk lasīt? Lai tikai neviens nejaucas pa vidu, tad var lasīt.

7. Kāpēc jālasa Latvijas literatūra? Ja jūs man liksiet lasīt latviešu literatūru, es lasīšu krievu vai spāņu... Nevajag neko piespiest. Nevajag sākt ar ”jā-”... Šajā gadījumā.

8. Vai visi rakstnieki ir introverti? :)

9. Vai tu rakstītu arī tad, ja neviens nelasītu? Kad tev jau ir sirmi mati, tad tas sanāk ļoti filozofisks jautājums. Par daudz filozofisks. Vispār atbilde ir jau sniegta pašos dzejoļos.

10. Kas vispār ir dzeja? Es tevi mīlu, bet tu esi akla.
Dots devējam neatdodas.
Ja sit, tad nebēdz.

Foto: LALIGABA publicitātes attēls
Vizuālais dizains: Katrīna Vasiļevska


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA