AUTORE: Sandra Vensko

REDAKTORE: Dace Sparāne-Freimane

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Pieres vieta"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: "Pieres vieta – man tas ir prāta stāvoklis, ko cilvēks saskarsmē ar pārējo pasauli nemitīgi izmaina. Garīgās metamorfozes notiek nemitīgi. Tomēr varbūt tieši tāpēc, ka nemitīga prāta kontrole nav iespējama, cilvēks spēj piedzīvot un pārdzīvot visus dzīves kāpumus un kritumus."
Sandra Vensko


AUTORS: Andris Ogriņš

REDAKTORS: Māris Salējs

MĀKSLINIECE: Gita Treice

DARBA NOSAUKUMS: "Tā putna diena"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Šī ir sestā latviešu dzejnieka Andra Ogriņa grāmata. Līdz šim iznākuši četri dzejas un viens dzejprozas krājums, tie visi izpelnījušies gan lasītāju, gan kritiķu atzinību, autors saņēmis gan Latvijas Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju (2009), gan vairākkārt nominēts šai balvai dzejas kategorijā. Dzejoļu krājuma nosaukums ir parafrāze no Bībeles – "Tā Kunga diena" kristīgajā tradīcijā parasti tiek attiecināta vai nu uz septīto radīšanas dienu, kad Dievs, pabeidzis darbu, atdusējās, vai nu uz notikumiem, kas ieņems vietu visa radītā vēstures beigās un ir saistāmi ar personisku Dieva iejaukšanos. Iespējams, tāpēc "tā putna dienas" pamatnoskaņas ir vārdiem neizsakāmas gaidas, nenovēršamas tuvošanās, varbūtēja soda un pestīšanas laika, miera, mīlestības un nemirstības atnākšana.


AUTORS: Jānis Rokpelnis

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIECE: Dita Pence

DARBA NOSAUKUMS: "Tīmeklītis"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Jauniznākusī plaukstas vai kabatas, vai viedtālruņa lieluma grāmatiņa ar askētisko share zīmi uz vāka mūsdienīgi aicina lasītāju dalīties jeb "kopīgot saturu" – gan ar tuvākajiem, gan varbūt ar visu globālo tīmekli –, vienlaikus pārdomājot krājumā filigrāni saaustās vārdu, tēlu un nozīmju sakarības.


AUTORS: Jānis Hvoinskis

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIECE: Anta Pence / Vāka noformējumam izmantots Andras Otto-Hvoinskas zīmējums

DARBA NOSAUKUMS: "Mūza no pilsētas N."

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: "Mūza no pilsētas N." ir Jāņa Hvoinska otrais dzejas krājums, tas klajā nāk tieši desmit gadus pēc debijas krājuma "Lietus pār kanālu e".
"Desmit gados, kas pagājuši kopš Hvoinska debijas, viņa dzejas tēli kļuvuši precīzāki un nostalģiskāki, tomēr nezaudējot viegluma sajūtu, kas viņa tekstus padara radniecīgus franču 20. gadsimta modernistiem. Šie dzejoļi apbur kā mazas glezniņas, kurās prasmīgs mākslinieks uzmetis iespaidus no savas tuvākās apkārtnes, padarot realitāti savādi pievilcīgu."
Krājuma redaktors Kārlis Vērdiņš.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA

Please publish modules in offcanvas position.