AUTORI: Uldis Balodis, Raians van Vinkls (Ryan van Winkle)

TULKOTĀJI: Baiba Damberga, Valts Ernštreits, Ķempju Kārlis

REDAKTORI: Valsts Ernštreits, Uldis Balodis

MĀKSLINIECE: Zane Ernštreite

DARBA NOSAUKUMS: "TRILLIUM"

IZDEVNIECĪBA: Līvõ Kultūr sidām

ANOTĀCIJA: “Trillium” iezīmē lībiešu grāmatniecības ceļu 155 gadu garumā – no pirmajām grāmatām lībiešu valodā (Mateja evaņģēlijs austrumlībiešu un rietumlībiešu izloksnē), kas 1863. gadā iznāca Londonā, līdz Rīgā iznākušajai “Trillium”, pirmajai lībiešu dzejas grāmatai angļu valodā, kas piedzīvos atvēršanas svētkus 2018. gada Londonas starptautiskajā grāmatu tirgū Baltijas valstu stendā. Krājuma izdevēji ir Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs, tā redaktors ir Valts Ernštreits, māksliniecisko ietērpu veidojusi Zane Ernštreite. Dzejoļus angļu valodā iedzīvinājuši Uldis Balodis un Raians van Vinkls...


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA