„Dzīve ir viens vella izgudrojums”


Speciālbalva Latvijas literatūrā 2013 - Margitai Gūtmanei.


Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORE: Margita Gūtmane

MĀKSLINIECE: Anta Pence

REDAKTORE: Inta Čaklā

DARBA NOSAUKUMS: „Dzīve ir viens vella izgudrojums”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Pauls Daija

Literatūrzinātnieks

Grāmata-kolāža, kas atklāj, ka Veronikas Strēlertes mūžs nav tikai viņas pašas, bet arī veselas paaudzes un latviešu sabiedrības daļas mūžs: tikpat traģisks, cik saskaldīts, un tāpēc vēl jo vairāk vērts izaicinājumam ietērpt to vārdos, Strēlertes dzīves stāstam kļūstot par ne mazāku izaicinājumu kā grāmatas žanram. Ko tādu spēj tikai tāds radošs spēks, kas gatavs samēroties ne vien ar aprakstāmo personību, bet arī pats ar sevi, un, ja teksts neatstāj vietu šaubām par veiksmīgu ieceres īstenojumu, tad visticamāk tieši tāpēc, ka grāmata vienlīdz lielā mērā ir kā par Veroniku Strēlerti, tā par Margitu Gūtmani pašu, neslēpjot un varbūt tādējādi tieši uzsverot savu atrašanos tapšanas procesā: tādā pašā tapšanas procesā, kādā ilgus gadu desmitus bija lemts atrasties latviskajai – un ne tikai latviskajai – identitātei starp dažādu pasauļu krastiem. Kā, vai, kāpēc un kur tos šķērsot – tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem grāmata, cerams, raisīs sarunu, un Margitas Gūtmanes tieksme atstāt īstos vai šķietamos negludumus neizlīdzinātus ļauj domāt, ka saruna sekos.

Liāna Langa

Dzejniece

Margitas Gūtmanes stilistiski asi un precīzi, jūtīgi un ar mīlestību sarakstīto, ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu smalki iekārtoto grāmatu izlasīju, teju vai neizlaižot to no rokām. Kompozicionāli tā sakārtota, izceļot izcilās dzejnieces Veronikas Strēlertes pretrunīgās personības spilgtākās rakstura īpašības. Izveidots pēc iespējas pilnīgs priekšstats par viņu, atturot lasītāju no ilūziju aceņu pielaikošanas, kas tik raksturīgi, domājot un runājot par lielām personībām. Ļoti smeldzīgi, pat sāpīgi autorei un dzejniecei kopīgās trimdas izjūtas, kā arī padomju Latvijas sociālpolitisko reāliju apraksti. Spilgts un kvalitatīvs notikums dokumentālās prozas žanrā.

Jānis Ozoliņš

Literatūrzinātnieks

Nekad vēl lasītājam nav bijis ļauts uzzināt tik daudz personīga un aizraujoša par Veronikas Strēlertes pēdējiem trīsdesmit mūža gadiem. Ārēji noslēgtā, majestātiskā dzejniece atklājas kā kārības un kaislības labi iepazinusi sieviete ar smagu dzīves pieredzi, kura spiesta dzīvot un radīt „briesmīgā caurvējā” – starp trimdinieku šauro sabiedrību un klusumu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA