"TRILLIUM"Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORI: Uldis Balodis, Raians van Vinkls (Ryan van Winkle)

TULKOTĀJI: Baiba Damberga, Valts Ernštreits, Ķempju Kārlis

REDAKTORI: Valsts Ernštreits, Uldis Balodis

MĀKSLINIECE: Zane Ernštreite

DARBA NOSAUKUMS: "TRILLIUM"

IZDEVNIECĪBA: Līvõ Kultūr sidām

ANOTĀCIJA: “Trillium” iezīmē lībiešu grāmatniecības ceļu 155 gadu garumā – no pirmajām grāmatām lībiešu valodā (Mateja evaņģēlijs austrumlībiešu un rietumlībiešu izloksnē), kas 1863. gadā iznāca Londonā, līdz Rīgā iznākušajai “Trillium”, pirmajai lībiešu dzejas grāmatai angļu valodā, kas piedzīvos atvēršanas svētkus 2018. gada Londonas starptautiskajā grāmatu tirgū Baltijas valstu stendā. Krājuma izdevēji ir Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs, tā redaktors ir Valts Ernštreits, māksliniecisko ietērpu veidojusi Zane Ernštreite. Dzejoļus angļu valodā iedzīvinājuši Uldis Balodis un Raians van Vinkls. “Trillium” izdošanu atbalstījusi platforma “Latvian Literature”, Kultūras ministrija un Latvijas Rakstnieku savienība. Krājuma autorus vieno viņu somugriskā izcelsme un valoda, kurā viņi raksta, taču viņu skatījums uz pasauli ir atšķirīgs. Grafiķe Baiba Damberga, kā jau māksliniece, no krāsām un detaļām būvē to skaisto ēku, kur atspīd gara gaisma un kur sālsezers, vārdā saukts, nolīst lejā ar visām siļķēm un lestēm. Valodnieks Ķempju Kārlis, vienīgais, kurš raksta par zudušu jau uzskatītajā Salacas lībiešu valodā, iedziļinājies senu un jaunu vārdu zūdošajās skaņās, filozofiski apcer to nozīmi cilvēka un tautas dzīvē – kad vārdu logi aizkrīt, atveras klusuma vārti. Valodnieks Valts Ernštreits piedāvā daudz straujāku un trauksmaināku ritmu – dzejā ir lidmašīnas un tramvaji, tanki un zemūdenes, bet vienlaikus balts, tamborēts galdauts, kas raisa atmiņas, un sapnis, kurā zilibalta laiva šūpojas zelta jūrā. Krājumu papildina pēcvārds – V. Ernštreita pārskats par lībiešu literatūru. Tajā paustajam var tikai piekrist – iespējams, lībiešu literatūra ir vismazākā Eiropā, bet tās dzīles ir neizsmeļamas. Arī mūsdienās.

PAR AUTORIEM:

Baiba Damberga
Māksliniece un dzejniece Baiba Damberga dzimusi 1957.gadā. Beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās noformēšanas nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Pašlaik strādā Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā par pasniedzēju, organizē lībiešu mākslinieku izstādes, ilustrē lībiešu grāmatas un raksta dzejoļus lībiešu valodā. Izstādēs piedalās kopš 1983.gada. Baiba Damberga strādājusi arī preses un grāmatu grafikā, veidojusi ilustrācijas „Lībiešu gadagrāmatai” un lībiešu dzejas izlasei „Es viltīgāks par tevi, menca” (1998). B. Dambergas profesionālā un radošā darbība cieši saistīta ar lībiešu tematiku. Viņa izveidojusi bukletu „Lībiešu māksla”, sagatavojusi mākslas sadaļu lībiešu valodas un kultūras portālā “livones.net”, uzrakstījusi stāstu par lībiešu izcelsmes mākslinieku Jāni Belti „Belte, tas mālders” (publicēts žurnālā „Karogs”). Dzejoļi publicēti antoloģijā „Es viltīgāks par tevi, menca” u. c., raksta arī humoreskas. B. Damberga ir viena no lībiešu jauniešu ansambļa “Vīm” dibinātājām, dziedājusi ansamblī “Līvlist”. B. Damberga ir viena no “Līvõ Kultūr sidām” dibinātājām, rosīga lībiešu valodas lietošanas iniciatore.

Valts Ernštreits
Valodnieks, lībiešu kultūras aktīvists, dzejnieks un mākslinieks Valts Ernštreits dzimis 1974.gadā Rīgā lībiešu pēcteču ģimenē. Studējis Tartu Universitātes Filozofijas fakultātes Igauņu un somugru valodu nodaļā. 2010. gadā aizstāvējis filoloģijas doktora disertāciju par lībiešu rakstu valodas veidošanos “Liivi kirjakeele kujunemine”. Latvijas Universitātē lasījis lekcijas par lībiešu un citām Baltijas somu valodām. Kopš 2010. gada ir Tartu Universitātes un Igauņu un vispārīgās valodniecības institūta pētnieks, patlaban strādā pie lībiešu valodas gramatikas projekta. Par nozīmīgāko pētījumu uzskatāma 2010. gadā izdotā monogrāfija "Lībiešu rakstu valoda". 1999. gadā viņš sastādīja "Lībiešu–latviešu-–lībiešu valodas vārdnīcu", 2012. gadā kopā ar Tītu Reinu Vītso izdeva "Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcu". 2015. gadā kopā ar M. Muzikanti un M. Grīnbergu sastādīja un izdeva apjomīgu "Igauņu–latviešu vārdnīcu", bija arī tās atbildīgais redaktors un izstrādāja drukātās un elektroniskās vārdnīcas leksikogrāfiskos principus. V. Ernštreits aktīvi piedalījies lībiešu tekstu izdošanā – tulkojis lībiešu valodā un atdzejojis lībiešu liriku, sastādījis lībiešu dzejas izlasi „Es viltīgāks par tevi, menca” un dzejas krājumu „Kā iznirst lībieši”.

Ķempju Kārlis
Dzimis 1963.gadā, bērnību pavadījis vēsturisko lībiešu zemju ziemeļu daļā, kas atrodas Rīgas līča austrumu krastā. Šis ir apgabals, kurā Salacas vai Vidzemes lībiešu dialektā runāja līdz 19.gadsimtam. Ķempju Kārlis ir visvairāk zināmā Salacas lībiešu valodas eksperta – valodnieka Karla Pajusalu pseidonīms, viņš raksta savu dzeju šajā lībiešu dialektā, lietojot paša veidotu ortogrāfiju. Viņš ir publicējis divus dzejas krājumus: trilingvālo – lībiešu, latviešu, igauņu – "Salats jauog kolm aǵa" (Salacas trīs krasti) un bilingvālo – lībiešu, igauņu – "Toini sina" (Cits tu). Krājumu "Salacas trīs krasti" var uzskatīt par pirmo dzejas krājumu, kas sarakstīs šajā dialektā. Savā dzejā Ķempju Kārlis ne tikai lieto lībiešu valodas īpašo formu, bet arī pārrada lībiešu 19.gadsimta noskaņojumu un garu, organiski tverot piemērus no laikmetīgās dzīves.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Vilis Kasims

Rakstnieks, tulkotājs

Lai gan lībiešu dzejnieku darbi iepriekš ir parādījušies arī krājumos Es viltīgāks par tevi, menca un Kā iznirst lībieši, šo grāmatu vidū Trillium ir unikāls gan kā tieši mūsdienu lībiešu dzejnieku darbu apkopojums, gan kā pirmais bilingvālais lībiešu un angļu izdevums, kas ļauj šo īpatno kultūru iepazīt arī ārpus Latvijas robežām. Par pirmā iespaida sekmīgumu rūpējas gan īsais pēcvārds, kas precīzi iezīmē lībiešu dzejas vēsturi un vietu plašākā kultūrtelpā, gan arī paši darbi, kas pārliecinoši apliecina šīs dzejas dzīvotspēju un iedarbības spēku pāri valodu robežām.

Inga Ābele

Rakstniece

Pirmās grāmatas lībiešu valodā tika izdotas 1863. gadā Londonā – Mateja evaņģēlijs austrumlībiešu un rietumlībiešu dialektā. Pēc 155 gadiem iznācis dzejas kopkrājums TRILLIUM – pirmā grāmata lībiešu valodā, kas tulkota angliski. Trillium – mežlilija – dzejniekam, lībietim Valtam Ernštreitam ir lībiešu simbols. Pēdējā tautas skaitīšanā par lībiešiem sevi atzinuši 250 cilvēki. Lībiski sarunāties spēj ap 20 cilvēku. Bet Valts Ernštreits ar domubiedriem izdod dzejoļu grāmatu lībiski ar tulkojumu angļu valodā, lai prezentētu to Londonas grāmatu tirgū un Stenfordas universitātē ASV, liekot aizdomāties par to, ka identitātes uztveres veids ir mainījies – etniskā un nacionālā identitāte mūsdienās pārstāj būt par asiņu lietu, aizvien biežāk kļūdama par izvēli, kur izšķirošā ietekme nav tik daudz mātes vai tēva tautībai, bet mīlestībai pret kādu noteiktu valodu un kultūru, kas rada cilvēkā piederības sajūtu. Latvijas Literatūras 2019. gada speciālā balva šai grāmatai piešķirta par augstvērtīgu turpinājumu lībiešu dzejas tradīcijai un par to, ka šeit un tagad tiek veidots kultūras mantojums, ko vēl tikai sāks saglabāt pēc daudziem gadiem.

Anda Baklāne

Literatūrkritiķe

Trīs dzejnieku dzejas krājums lībiešu un angļu valodā Trillium, bez šaubām, ir īpašs tādā ziņā, ka tā ir pirmā lībiešu dzejas grāmata, kas tulkota angļu valodā. Tajā iekļauts arī rūpīgs Valta Ernštreita pārskats par lībiešu literatūras vēsturi un informācija par grāmatas autoriem, kas tagad sasniegs angliski runājošus cilvēkus visā pasaulē. Daudz domāju par to, kāpēc mums šī grāmata šķiet tik būtiska, kāpēc, daudz nešauboties, gribējām piešķirt tai balvu. Tur ir sava daļa apbrīnas un gandrīz neticība par to, ka tik mazai tautai var būt tik daudz labu dzejnieku, sava daļa vēlmes sargāt trauslu ziedu. Mani personiski grāmata visdziļāk aizkustina kā sīkstuma, neatlaidības, pat heroisma apliecinājums – un šis heroisms nav velts. Centieni saglabāt daudzveidību un unikālas identitātes globālajā kultūru zupas katlā varētu būt instinktīvi pareiza, ne vien poētiska, bet arī pragmatiska rīcība. Prieks, skumjas, cerība, skaistums, cilvēcei izšķiroši būtiskas vērtības – tie ir tikai daži no daudziem Trillium atslēgvārdiem.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA