“Rakstītāja”Inga Gaile. Foto: Lauris Vīksne

AUTORE: Inga Gaile

REDAKTORE: Gundega Blumberga

DIZAINS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: “Rakstītāja”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: “Ko juta un kā dzīvoja Ivande Kaija, es noteikti nezinu labāk par viņas radiniekiem un literatūrzinātniekiem. Šis ir mans stāsts par viņu. Rakstot darbu, kuru tūlīt lasīsiet, es daudz uzzināju par Ivandi Kaiju. Bet es arī daudz iztēlojos. Un sekoju intuīcijai. Kā viļņiem. Parīzes plūdu viļņiem.
Romānā rakstu arī par seksualitāti, jo man šķiet, ka rakstīšana un seksualitāte bieži vien izplūst no viena avota, kurā savienojas emocionalitāte, pārdzīvojumi, vēlme radīt. Mana pieredze arī liecina, ka abas – rakstīšana (sava stāsta stāstīšana) un seksualitāte – ir tās, kuras vara vēlas kontrolēt, radot šķēršļus to brīvai izpausmei.”
Inga Gaile

PAR AUTORI: Inga Gaile (1976) ir dzejniece, prozaiķe un dramaturģe, kuras pirmā grāmata laista klajā pirms vairāk nekā divdesmit gadiem. Viņas dzeja novērtēta ar Klāva Elsberga un Ojāra Vācieša prēmiju, Annas Dagdas fonda un Dzejas dienu balvu. Inga Gaile ir divkārtēja Latvijas Literatūras gada balvas laureāte: par dzejoļu krājumu bērniem “Vai otrā grupa mani dzird?” (2015) un romānu “Skaistās” (2020). Par romānu “Rakstītāja” 2021. gadā saņēmusi sabiedrisko mediju gada balvu “Kilograms kultūras”.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Inga Mežaraupe

Tulkotāja

Ingas Gailes “Rakstītāja” dažādās balsīs tēlo rakstnieces Ivandes Kaijas pasauli un līdzsvara punktu meklējumus radošas sievietes mūžīgajā žonglējumā starp citu vajadzībām un savējām. Romāns trauslā atkailinātībā parāda disonansi starp sabiedrības priekšstatiem par sievietes sūtību un viņas reālo gara dzīvi un seksualitāti. It kā starpā nemaz nebūtu to simt gadu, abas rakstnieces spoguļojas viena otrā. Bažas, vai Rakstītājas vārdiem “būs laika izkūņoties un lidot”, ir atstātas kaunā, jo Ingas Gailes vārdi skan pārliecinoši un spoži. Cik var nomanīt, viņai ir izdevies atrast “savu istabu”.

Daina Sirmā

Dzejniece un skolotāja

“Rakstītāja” ir romāns par seksualitāti, par miesas un gara mūžīgo cīņu cilvēka iekšpasaulē un attiecībās. Tāpat kā ikviens no mums, arī Ivande Kaija, Inga Gaile, Vanda, Ida, Fēlikss, Rainis, Aspazija, Korinna un Klitija tur meklē un neatrod sev pareizo formulu un proporcijas.
Seksa tēma izzīmēta plašā spektrā krāsainos musturos, sākot ar bērnības ainu, kur maza meitenīte nejauši ierauga mammas un tēta seksu un kailais tēvs ķer siksnu, lai bērnu par to nopērtu, līdz pat apcerēm par globālu brīvo mīlu PSRS, kur valsts politika noteica, ka nupat visi drīkst ar visiem.
Orgasma kalnagali atrodas Parīzes plūdos katastrofas laikā ar anonīmu glābēju. Šeit laikam jāsaprot, ka savās mājās, savā ģimenes ikdienībā tas nav iespējams. Patīk valodas poēzija, alūzijas, epizode, kur Kaiju slimnīcā apciemo sen mirušais Rainis. Pilnībā un personiski identificējos ar bērnkopības un mājsaimniecības pārslodzēm kā dzīves lidojuma nejauki viskaucošākajām bremzēm.

Nora Ikstena

Rakstniece

“Dienas Grāmatas” jaunajā sērijā “Es esmu” Ingai Gailei patrāpījies ciets rieksts – Ivandes Kaijas neordinārā personība un neviennozīmīgā daiļrade. Tomēr “Rakstītājā” autorei izdevies uztaustīt Kaijas rades nervu. Runāt par to spilgti un laikmetīgi, vedinot daudz vairāk uzzināt par Raiņa un Aspazijas laikabiedres uzrakstīto, parādot Kaijas feministisko aktualitāti šodien. Iemiesoties un atrast otru sevī.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA