“Interesantās dienas”Lauris Veips. Foto: Gints Ivuškāns, "Punctum"

AUTORS: Lauris Veips

REDAKTORS: Artis Ostups

DIZAINS: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško

DARBA NOSAUKUMS: “Interesantās dienas”

IZDEVNIECĪBA: Orbīta

ANOTĀCIJA: “Laura Veipa dzeju raksturo lieliska humora izjūta, oriģināla tēlu sistēma un frāzes tīrība. Veips savā dzejā atvēl vietu arī sarunvalodas ietekmei un protestam pret uzspēlētu intelektuālismu. Poētikas līmenī Veipa dzeja ir filigrāna, savukārt aprakstīto pārdzīvojumu līmenī – viscaur atklāta un pat nedaudz neveikla. Tieši tāpēc viņa dzejoļi piedāvā gan skaistuma, gan aizkustinājuma pieredzi. Lasītājs šajā krājumā satiks jaunu un apmulsušu cilvēku, kurš mēģina saprast savu pagātni (pamatā bērnības un izjukušu attiecību notikumus), kā arī tagadnes grūtsirdību,” raksta izdevēji.

PAR AUTORU: Lauris Veips (1992) – dzejnieks. Studējis Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, kur ieguvis bakalaura un maģistra grādus, šobrīd studē LU Vēstures un filozofijas fakultātē maģistrantūrā. Strādājis Latvijas Sabiedrisko mediju portāla angļu valodas redakcijā. Kopā ar Mariju Luīzi Meļķi, Raimondu Ķirķi, Kirilu Ēci un Robertu Vilsonu literatūras žurnāla “Žoklis” redaktors. Kopš 2016. gada Satori, Punctum, Domuzīme publicēta dzeja un publicistiski teksti, kā arī prozas un dzejas tulkojumi no angļu, krievu, grieķu, franču valodas. Veidojis ziņu sižetus par literatūru, piemēram, Latvijas Radio pārraidīto sēriju “Jaunie Latvijas dzejā”, kā arī vada literatūras raidījumu “Bron–Hīts” Radio NABA ēterā. 2018. gadā iekļauts jauno dzejnieku antoloģijā “Kā pārvarēt niezi galvaskausā?”

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ilmārs Šlāpins

Dzejnieks, publicists un filozofs

Vieglums un aizrautība, ar kādu sevi dzejā piesaka Lauris Veips, raisa vienīgi skaudību. Viņš, šķiet, priecājas par katru vārdu, teikumu un prātā ienākušu frāzi tā, it kā valodu būtu izdomājis tikai viņš un tikai nupat. Publikācija grāmatā rada nedaudz citu iespaidu, kas atšķiras no neatdarināmās intonācijas, ar kādu jaunais dzejnieks lasa savus dzejoļus publikas vai draugu priekšā. Ironija var nebūt nolasāma vai arī tieši otrādi – tā mulsina un rada pārpratumus, bet tikai šādā veidā iespējams atsijāt paliekošu literāru tekstu no pārejošām aušībām. Mīlīgs krājums, kas liek ar nepacietību gaidīt, kā turpināsies šīs abpusēji sarežģītās un nedaudz pat seksuālās attiecības ar rakstīto vārdu.

Raimonds Ķirķis

Dzejnieks, atdzejotājs un literatūrkritiķis

Laura Veipa debijas krājums “Interesantās dienas” ir pirmā nozīmīgā dzejoļu grāmata latviešu valodā, kuras autors dzimis jau pēc neatkarības atgūšanas un tik intensīvi atsaucas uz pašu jaunāko laiku izraisītajām psihoemocionālajām sekām jaunieša pasaules uztverē. Aizkustinošs ir Veipa šķelmīgais rakstības stils, kurā tikpat kā nav izšķirama vaļsirdīga atzīšanās no cietsirdīga atraidījuma, sarežģītu stāvokļu interpretācijas no āmura pa galvu. Daži dzejoļi ir līdzvērtīgi labākajiem VICE video, citi — filmai “Titāniks”. Bet izcilākie ir līdzīgi tikai paši sev.

Sabīne Košeļeva

Rakstniece

Ja man būtu jelkāda teikšana šajā pasaulē, tad krājumu būtu nosaukusi kā dzejoli 14. lapaspusē – “zēns, kuram no galvas aug antenas”. Jo tāds ir Veipa liriskais varonis – nedaudz skumjš (kā jau mēs visi), naktī runā nesaprotamās mēlēs, bet dienā uztvertie signāli nogurdina, jo atgādina jūru, koku lapas vējā un sensenās mājas. Veips, it kā atgaiņājoties no vientulības un skumjām, draugojas ar pašironiju, taču tas nebūt nepārvērš visu farsā un nenoslāpē kopējo viegli pelēcīgo noskaņu, ka nāksies vien pašam tikt ar visu galā. “ja runā ar tukšumu,/ tukšums var atbildēt./ un tad tu būsi ļoti apjucis.” Jāatzīst, ka Veips noteikti nerunā ar tukšumu, viņa dzejas rindas sasniedz dzirdīgas ausis un – nevairīšos klišejas – sirdis. Jo tajās skan ne tikai viena mazā cilvēka nesapratne un neiederība, bet arī drusciņa kvalitatīvas pasaulīgas smeldzes.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA