“Emī un Rū. Robota sirds”
Ieva Melgalve un Elizabete Lukšo-Ražinska
Foto: Gints Ivuškāns un Ģirts Raģelis

AUTORES: Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska

REDAKTORE: Ingmāra Balode

MĀKSLINIEKI: Guna Poga (ilustrācijas), Aleksejs Muraško (dizains)

DARBA NOSAUKUMS: “Emī un Rū. Robota sirds”

IZDEVNIECĪBA: Tuta Media

ANOTĀCIJA: Aizraujoša un sirsnīga grāmata zinātkāriem bērniem, kas tapusi pēc detektīvseriāla "Emī un Rū" motīviem.
Emīlija un Rūdis iepazīstas pavisam jocīgā situācijā – kādā pavisam parastā dienā uz mistiskas mājas bēniņiem viņus atvilina robotiņš Palauzis jeb Pasaules Labklājības Uzturēšanas Ierīce, kurš abus grib padarīt par saviem slepenajiem aģentiem. Tā rodas Čimpiņ-Rimpiņ aģentūra!
Grāmatas lasītājam būs iespēja sekot līdzi Čimpiņ-Rimpiņ aģentu gaitām, smieklīgiem un bailīgiem notikumiem, ar ko nākas saskarties, risinot uzdevumus un cīnoties ar sētnieci un citiem pasaules nekārtību cēlājiem. Paralēli aizraujošajiem notikumiem veidojas arī skaista draudzība – starp Emīliju un Rūdi, un varbūt arī robotiņu Palauzi... Bet vai robots maz zina, ko nozīmē draudzība, ja viņam nav sirds?
Grāmatā atrodami ne tikai stāsti, bet arī šifrēti un slēpti ziņojumi, bet komplektā grāmatai pievienotas deviņas skaistas uzlīmes, kuras lasītājs varēs uzlīmēt uz vāka tikai tad, kad būs izlasījis kādu no deviņām grāmatas nodaļām un zinās, kur tai ir īstā vieta.

PAR AUTORĒM: Ieva Melgalve (1981) ir latviešu rakstniece un rakstniecības pasniedzēja. Literārajai darbībai pievērsusies 12 gadu vecumā. Rakstījusi stāstus, lugas, romānus galvenokārt zinātniskās fantastikas un fantāzijas žanros. Latvijas Literatūras gada balvai nominēta arī 2013. un 2014. gadā.

Elizabete Lukšo-Ražinska (1990) ir latviešu autore un bērnu seriālu scenāriste. Regulāri piedalās literatūras lasījumos. Viņas proza un esejas kopš 2014. gada publicētas interneta žurnālā "Satori" un "Punctum", kā arī drukātos literāros izdevumos.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Inga Mežaraupe

Tulkotāja

Kad iegadās darīšana nevis ar šādu tādu robotu bēniņos, bet ar Pasaules Labklājības uzturēšanas ierīci jeb Palauzi, ir gluži loģiski nodibināt slepenu Čimpiņ-Rimpiņ aģentūru un novērst nekārtības. Sekot jauniešu Emī un Rū kopīgajām detektīvu gaitām ir aizraujoši ne vien tāpēc, ka “viņi māk atšiverēt visas lietas”, kā uz grāmatas vāka trāpīgi norādījusi sešgadīgā lasītāja Dārta, bet arī tāpēc, ka rosina domāt par draudzību, sērām, rūpēm, briesmām un citām dzīves būšanām. Kaut arī grāmata tapusi pēc detektīvseriāla motīviem, tā lieliski pastāv arī pati par sevi.

Nora Ikstena

Rakstniece

Emīlija, Rūdis un robots – mūsdienu bērnības trīsvienība satiekas mansardā. Tā, protams, ir fantāzija, bet viņi visi ir tepat uz Zemes. Un kad šīs divas pasaules satiekas, top gaisma, bērna prāts un dzīves krāsu ilgas.

Inguna Daukste-Silasproģe

Literatūrzinātniece

Fantāzijas (fantāziju rosinošs) žanrs dažādās laiktelpiskās variācijās un paspilgtinājumos jau ir nostabilizējies rakstnieces Ievas Melgalves rokrakstā. Veidojot tekstuālu saspēli ar Elizabeti Luško-Ražinsku, ilustratori Gunu Pogu un Alekseja Muraško dizainu, tekstā ievijot Sanšī šifra alfabētu, radies aizraujošs, interaktīvs stāsts par Emī (Emīliju) Čimpiņu un Rū (Rūdi) Rimpiņu, kuri kļūst par mājas bēniņos mītošā robotiņa slepenajiem aģentiem. Tapis dzīvs un saistošs teksts ar savu neparedzamību. Epizodēs netrūkst noslēpumu un noslēpumainā minēšanas, atšifrēšanā iesaistot arī lasītāju, kuram ir jāļaujas tikt iesaistītam – būt līdzdalīgam ne vien lasīšanas procesā, bet arī tajā, ko teksts slēpj. Stāsta par draudzību pievienotā vērtība ir jautājumi, kas rosina domāt, piemēram, par apkārtējo vidi un cilvēka nesaudzīgo attieksmi pret to, attieksmi citam pret citu. Vai robots, kuram nav sirds, bet gan procesors, spēj (un kāpēc nespēj?) izjust draudzību, kaut arī viņš “nevar iestatīt iejūtības funkciju”, un vai tas robotam ko nozīmē, ka tas ir “nepilnīgs”?


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA