AUTORE: Inga Ābele

REDAKTORE: Dace Sparāne-Freimane

DIZAINS: Ievas Jurjānes vāka skice, Jāņa Esīša vāku datorgrafiskā apstrāde

DARBA NOSAUKUMS: “Balta kleita”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: “Deviņas sievietes, deviņi stāsti. Un — deviņas drāmas, bet bez melodramatiskām putām un sentimentālas jūteļošanās. Ingai Ābelei piemīt reti sastopamais talants neliela apjoma tekstā izstāstīt vairāk, nekā tajā ir izlasāms. Viņa raksta par gluži ikdienišķu un mums visiem pazīstamu esamību, taču tā slēpj bezdibenīgus dziļumus, un, ja tie tiešām ir bezdibenīgi, šajās dzīlēs atrodams viss — gan esamības prieks, gan esamības šausmas, turklāt abas šīs substances tik cieši saaugušas kopā, ka nav izšķiramas. Aiz nākamā krustojuma var gaidīt nāve, tomēr dzīve bez saullēkta nav iespējama. Bet sapņos šīs sievietes skata sevi baltā kleitā. Varbūt tā ir kāzu, varbūt — mirstamā kleita, un apokalipse ir iespējama jebkurā mirklī, jebkurā vietā, jebkurā prātā.”
Guntis Berelis


AUTORE: Inga Gaile

REDAKTORE: Gundega Blumberga

DIZAINS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: “Rakstītāja”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: “Ko juta un kā dzīvoja Ivande Kaija, es noteikti nezinu labāk par viņas radiniekiem un literatūrzinātniekiem. Šis ir mans stāsts par viņu. Rakstot darbu, kuru tūlīt lasīsiet, es daudz uzzināju par Ivandi Kaiju. Bet es arī daudz iztēlojos. Un sekoju intuīcijai. Kā viļņiem. Parīzes plūdu viļņiem...


AUTORS: Jānis Joņevs

REDAKTORE: Ieva Kolmane

DIZAINS: Reinis Pētersons

DARBA NOSAUKUMS: “Tīģeris”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: “Tīģeris” ir autora vairāku gadu garumā tapušu stāstu izlase. Grāmatas dizainu un ilustratīvo pielikumu, komiksu, darinājis Reinis Pētersons...


AUTORE: Laura Vinogradova

REDAKTORE: Daina Grūbe

ILUSTRĒJIS: Vitālijs Vinogradovs

DARBA NOSAUKUMS: “Upe”

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms desmit gadiem pazudušo māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī...


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA