AUTORE: Elvīra Bloma

REDAKTORS: Arvis Viguls

DIZAINS: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško

DARBA NOSAUKUMS: “Izdzēstie attēli”

IZDEVNIECĪBA: Orbīta

ANOTĀCIJA: Raksturojot Blomas dzeju, krājuma redaktors Arvis Viguls teic: “Kā lasītāju Elvīras Blomas dzejā mani īpaši uzrunā ievainojamas atklātības un tiešuma, pat skarbuma saspringtās attiecības, kā arī cikliskums struktūrā un domāšanā. Pēdējā dēļ krājumā galvenokārt pārstāvēti nevis atsevišķi kadri, bet attēlu/dzejoļu sērijas/cikli. Selfiju un portretu fonā – pavisam konkrēta un dzīva XXI gadsimta otrās desmitgades Rīga. Autore sevi piesaka kā spēcīgu poētisko individualitāti ar savu īpašo balsi, kas pārsteidz ar savdabīgu maiguma un skarbuma sintēzi, kas dzejoļiem un to cikliem piešķir spraigumu un spriedzi. Elvīras Blomas dzeju atzinīgi novērtē arī citi kolēģi, uztverot viņu nevis kā iesācēju, bet gan kā jau nobriedušu balsi jaunākajā latviešu dzejā, kuras debijas krājums ir silti un nepacietīgi gaidīts notikums.”


AUTORS: Andris Kalnozols

REDAKTORS: Henriks Eliass Zēgners

DIZAINS: Tom Mrazauskas

DARBA NOSAUKUMS: “Kalendārs mani sauc”

IZDEVNIECĪBA: Orbīta

ANOTĀCIJA: Romāna “Kalendārs mani sauc” centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt – ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules, kurās galvenais varonis reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli...


AUTORS: Ivars Šteinbergs

REDAKTORS: Artis Ostups

DIZAINS: Armands Zelčs

DARBA NOSAUKUMS: “Strops”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Ivars Šteinbergs pie debijas krājuma strādājis ilgi un rūpīgi – pirmās dzejas publikācijas parādījušās jau 2012. gadā, izpelnoties laikabiedru interesi un atzinību...


AUTORS: Lauris Veips

REDAKTORS: Artis Ostups

DIZAINS: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško

DARBA NOSAUKUMS: “Interesantās dienas”

IZDEVNIECĪBA: Orbīta

ANOTĀCIJA: “Laura Veipa dzeju raksturo lieliska humora izjūta, oriģināla tēlu sistēma un frāzes tīrība. Veips savā dzejā atvēl vietu arī sarunvalodas ietekmei un protestam pret uzspēlētu intelektuālismu. Poētikas līmenī Veipa dzeja ir filigrāna, savukārt aprakstīto pārdzīvojumu līmenī – viscaur atklāta un pat nedaudz neveikla. Tieši tāpēc viņa dzejoļi piedāvā gan skaistuma, gan aizkustinājuma pieredzi. Lasītājs šajā krājumā satiks jaunu un apmulsušu cilvēku, kurš mēģina saprast savu pagātni (pamatā bērnības un izjukušu attiecību notikumus), kā arī tagadnes grūtsirdību,” raksta izdevēji.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA