„Cilvēka dvēseles inženiera stāsts”Foto: No personīgā arhīva

AUTORS: Josefs Škvorecka

TULKOTĀJS: Jānis Krastiņš

REDAKTORE: Aija Lāce

MĀKSLINIEKS: Zigmunds Lapsa

DARBA NOSAUKUMS: „Cilvēka dvēseles inženiera stāsts”

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Josefs Škvoreckis (1924–2012) ir čehu rakstnieks un izdevējs, kurš pusi dzīves pavadījis Kanādā, uz kurieni emigrēja 1969. gadā pēc „Prāgas pavasara” apspiešanas. „Cilvēka dvēseles inženiera stāsts” ir daudzslāņains un sižetiski blīvs komiskas ievirzes romāns, kas izseko Kanādā dzīvojoša čehu emigranta Danija Smiržicka dzīvesstāstam, piedzīvojumiem un dažādām cilvēciskajām saskarsmēm.

PAR TULKOTĀJU: Tulkotājs Jānis Krastiņš dzimis 1950. gadā. 1973. gadā beidzis Latvijas Valsts universātes Ķīmijas fakultāti, ieguvis Tehnisko zinātņu kandidāta grādu, kas vēlāk nostrificēts kā inženierzinātņu doktora grāds (Dr. Sc. Eng). Kopš 1987. gada iztulkojis 15 grāmatas no čehu valodas, Krastiņa tulkojumi izdoti apgādos „Liesma”, „Avots” „Nordik” un „Mansards”. Veicis tulka pienākumus latviešu un čehu politiķu vizīšu laikā. Pašlaik strādā Čehijas vēstniecībā Rīgā.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ilmārs Šlāpins

Filozofs, publicists, redaktors

Svarīgs un atbildīgs ieguldījums tulkotās literatūras apcirkņos, kas atver latviešu lasītājam pilnīgi jaunu pasauli, ļaujot tajā ieraudzīt un salīdzināt arī savu 20. gadsimta pieredzi. Rūpīgs darbs ar citātiem, atsaucēm un detaļām šajā bagātīgajā tekstā to padara par savdabīgu pasaules kultūras enciklopēdiju.

Aivars Eipurs

Dzejnieks

Vēl viena grāmata, ko "nevarēja neiztulkot", tādēļ paldies tulkotājam, jo darbs ir tiešām apjomīgs. "Cilvēka dvēseles inženiera stāsts" (1977) ir daudzslāņains un sižetiski blīvs saistošs autobiogrāfisks darbs, kas sarakstīts čehu valodā; tajā vēstīts par Kanādā dzīvojoša čehu emigranta Danija Smiržicka, kurš Škvorecka daiļradē migrē no darba uz darbu, gaitām un piedzīvojumiem, dažādām cilvēciskajām izpausmēm un saskarsmēm. Erudīcijas piesātinātais romāns pilnībā attaisno autora piešķirto ironisko un agrākiem gadsimtiem ierastāko apakšvirsrakstu – "Seno tematu enterteinments par dzīvi, sievietēm, likteni, sapņošanu, strādnieku šķiru, ziņotājiem, mīlestību un nāvi." Josefs Škvoreckis (1924–2012) ir čehu rakstnieks un izdevējs, kurš emigrēja 1969. gadā pēc Prāgas pavasara apspiešanas un, sanāk, Kanādā pavadījis tieši pusi dzīves. Romānā satiksim ne tikai čehu emigrantus. Cita starpā, diezgan pamatīgi varēsim nodoties arī Čehoslovākijai un sociālisma reminiscencēm, un tie, kas baudīja padomju aizdomu un piesardzības pilno atmosfēru, atpazīs daudz ko no savas pagātnes. Lieliska ir epizode ar literatūras sūtni, kam lidostā jāatdod Smiržickim Prāgas samizdata izdevums. Sūtnis gan ir pārspīlēti konspiratīvs, taču tajā pašā laikā aizmirsis, kāds segvārds viņam piešķirts tikšanās reizei. Komisku epizožu ir daudz. Piemēram, kāda sieviete tiek saukta par Dumjiņu. Tomēr daudz arī skumjā un fatālā. Romāns pārsvarā rakstīts reālistiskā manierē, lasīt viegli, daudz dialogu. Uzteicams veikums ir tulkotāja latviski pārceltā sarakste, proti, galvenais varonis saņem vēstules no dzimtenes, kuras rakstītas, klātesot dialekta noteiktām vai arī atsevišķu indivīdu runas īpatnībām, kuras atveidot nav viegli; sastopam arī latgaliešu valodu.

Guntars Godiņš

Tulkotājs, dzejnieks

Pēc noskaņas un teksta šo romānu varētu dēvēt par čehu "Ulisu" ar izteiktu nacionālu humoru. Josefs Škvoreckis, kurš pēc 1968. gada Prāgas pavasara apspiešanas pusi sava mūža nodzīvojis Kanādā, ir viens no spilgtākajiem Eiropas rakstniekiem. Viņš brīvi improvizē ar dažādu valstu kultūras, vēstures, politikas un literatūras kontekstiem, psiholoģiski smalki atklājot romāna varoņa, Kanādā dzīvojošā čehu emigranta Danija Smiržicka (iespējams, paša rakstnieka) izjūtas un pārdzīvojumus. Apbrīnojami daudzbalsīgs teksts, pārsteidzoši precīzi modulēts un saskaņots. Romāna intonācija, stilistika, humors, groteska, vārdu izvēle, dialogi, daudzo faktu un citātu gūzma ir milzīgs pārbaudījums, ar ko tulkotājs ir lieliski ticis galā. Ilgu gadu rūpīgais un prasmīgais Jāņa Krastiņa darbs mums ir dāvinājis, manuprāt, pēdējā laika spilgtāko tulkoto grāmatu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA