AUTORE: Daina Tabūna

MĀKSLINIECE: Zane Ernštreite

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

DARBA NOSAUKUMS: „Pirmā reize”

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Kā sagatavoties lielajai dzīvei, ja regulāri jāpiedzīvo jaunas un neierastas lietas? Dainas Tabūnas stāstu varones cīnās godam, taču dzīvei padomā vienmēr ir kāds jauns pārsteigums, un pēkšņi nekas vairs nav kā agrāk.


AUTORE: Ilze Sperga

MĀKSLINIECE: Ieva Zāgere

REDAKTORE: Anna Rancāne

DARBA NOSAUKUMS: „Dzeiveiba”

IZDEVNIECĪBA: Cymuss

ANOTĀCIJA: Ilzes Spergas debijas stāstu krājumā "Dzeiveiba" apkopoti deviņi līdz šim nepublicēti vai internetā fragmentāri publicēti stāsti mūsdienu latgaliešu rakstu valodā. Šie stāsti vairākas reizes ir atzīti par labāko latgaliešu prozu un apbalvoti ar Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks", šo balvu par labāko sniegumu literatūrā 2014. gadā ieguvis arī krājums "Dzeiveiba". Grāmatas redaktore Anna Rancāne par stāstu krājumu "Dzeiveiba": "Ilzes Spergas stāstos dzīvo mazie ļaudis. Tie, par kuriem jau Svētajos Rakstos sacīts, ka tieši viņiem Dievs atklājis debesu valstības noslēpumus. Un bēda esot tiem, kuri nodarīs pāri kaut vienam no tiem mazajiem. Brīžiem lasot uznāk smagums no tik skaudra dzīves materiāla, bet grāmatas nosaukums ir "Dzeiveiba", un tas liecina, ka viss beigu beigās tomēr pavērsīsies uz gaišo pusi. Šie ir stiprās Latgales stiprie stāsti."


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA