AUTORS: Pauls Bankovskis

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

REDAKTORE: Gundega Blumberga

ZINĀTNISKAIS KONSULTANS: Vents Zvaigzne

DARBA NOSAUKUMS: „18”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: Paula Bankovska romāns „18” ir sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” trešais darbs. Divi latvieši, divi dažādi laikmeti – starpā gandrīz vai gadsimts. Viens 1917. gada rudenī vēl nepavisam nav pārliecināts, vai latviešiem būtu vērts mēģināt dibināt savu valsti. Līdz 1918. gada 18. novembrim vēl ir laiks, viņa domas var mainīties, ja vien izdosies atbildēt uz jautājumu „Kāpēc?”. Otrs pie šī paša jautājuma nonāk 21. gadsimta otrajā gadu desmitā. Tas, kas 1918. gadā daudziem šķita jau atbildēts un pašsaprotams, piepeši tāds vairs neliekas. Šis ir stāsts par viņu abu neiespējamo satikšanos.


AUTORS: Osvalds Zebris

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

REDAKTORS: Vents Zvaigzne

DARBA NOSAUKUMS: „Gaiļu kalna ēnā”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: Osvalda Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" ir sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs – sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēsturē. Tā laika notikumi bija izšķirīgs brīdis latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas valstij. Romāna priekšplānā izvirzīts smags un pavisam neromantisks jautājums – kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam.


AUTORE: Inga Ābele

MĀKSLINIEKS: Kirils Kirasirovs

REDAKTORES: Anna Rancāne un Dace Sparāne

DARBA NOSAUKUMS: „Klūgu mūks”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: Romāns "Klūgu mūks" ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns – katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedrisks darbinieks, kuram 2014. gadā apritētu 150 gadu.


AUTORS: Arno Jundze

MĀKSLINIECE: Krista Jūlija Kreišmane

REDAKTORS: Aldis Vēvers

DARBA NOSAUKUMS: "Putekļi smilšu pulkstenī"

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: Naivs jauneklis sapņo par romantisku nākotni ar plaši atvērtām iespēju durvīm, bet nonāk Afganistānas kara ellē, kur spiests darīt visu, lai viņam vispār būtu kāda nākotne, bet šajā nākotnē nogalināt būs vieglāk nekā mīlēt. Gulagu pārcietis luterāņu mācītājs kalpo Dievam vientulībā, jo ciema ļaudis ar viņu nereti baidās pat sveicināties. Talantīgs pētnieks tūkstošgades mijā lolo domu par zinātnisku karjeru, bet, lai uzturētu ģimeni, kļūst par traktoru pārdevēju. Reiz slavens, bet nu atkarībā ieslīdzis žurnālists priecājas, jo atradis mūža lielo materiālu, nenojaušot to, ka viņu izmanto specdienesti. Raganu prāvu laikmeta atbalsis, nāve un mīla Parīzē, gājiens uz klusuma valstību un noklausītu telefona sarunu, slepus nokopētu vēstuļu, īsziņu tekstu fragmenti, kuri pašam lasītājam jāliek kopā kā mozaīkas gabaliņi.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA