„Žēlabu grāmata”Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Narekas Grigors

TULKOTĀJA: Valda Salmiņa

REDAKTORE: Liene Soboļeva

DARBA NOSAUKUMS: „Žēlabu grāmata”

IZDEVNIECĪBA: Jumava

ANOTĀCIJA: Pirms tūkstoš gadiem Armēnijas Narekā dzīvoja garīdznieks un dzejnieks Grigors, un kalpoja Dievam, savai kristīgai tautai un armēņu valodai. 2015. gadā patālajā Romā pāvests Francisks viņu piepulcināja “Baznīcas skolotāju” pulkam. Sīvās savstarpējās “ieskaites” starp ķeceriem “monofizītiem” un mums “diofizītiem” jeb halkedoniešiem nu pieder pagātnei: zvans! Vai Dievs būtu visiem jau izlicis atzīmes? Nē ― viņam mūsu trokšņainā diskusija šķitusies nebūtiska. Dzejnieks tika aicināts izsacīt kaut ko no tā, ko nevar pateikt viņa Radītājs. Dievs ir visvarens, tāpēc nevar pateikt: “Es nevaru!” Dievs neies liekuļot, sak “Es nožēloju!” Šaubas pieder tam, kas tikai vēl top (mācītājs Taivāns teiktu “jau top!”). Varbūt tādēļ esam ― lai nostaigātu dievišķās Tapšanas ceļu? - Uldis Bērziņš

PAR TULKOTĀJU: Valda Salmiņa (1962) ir tulkotāja. Studējusi Hāgenas Universitātē Vācijā un ieguvusi mākslas maģistra grādu; Erevānas Valsts universitātē studējusi armēņu filoloģiju; Latvijas Universitātē ieguvusi Filoloģijas bakalaura grādu vācu filoloģijā. Strādā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ieva Kolmane

Literatūrkritiķe un tulkotāja

Narekas Grigora jeb Grigora Narekaci „Žēlabu grāmatas” tulkojums no senarmēņu valodas ir ilgu gadu darbs – pirms vairāk nekā tūkstoš gadu dzīvojušā mistiķa, teologa un dzejnieka grāmatai savulaik piedēvētas dziednieciskas spējas. Pasaules literatūras būtisko tekstu latviskojums ir strāva, kas baro latviešu valodu un domu – tā tas bijis allaž. Tekstam, kas saskan ar to, ko esam raduši lasīt kā psalmus un sprediķus, fonā skan gan kristietības vēstures balss, gan „vārds uz Dievu no sirds dziļumiem”: de profundis. Sarežģīta senteksta apbrīnas cienīgs latviskojums.

Edvīns Raups

Dzejnieks un tulkotājs

Desmitā gadsimta armēņu mūka un dzejnieka saruna ar viņa Dievu, un, kā jau šādas sarunas pavēl jau kopš Bībeles laikiem, te valda skaudra dvēseles šaustīšana ar asa prāta bultām un pletnēm, kas izšķiļ vienu patiesības dzirksti pēc otras, lai tūdaļ nākamajā mirklī mestos to apšaubīt un meklēt jaunus pierādījumus Dieva esamībai un cilvēka ciešanu jēgai – jo tieši Dieva esamības un dzīves jēgas prātpilna līdzstatīšana ciešanām ir galvenais klupšanas akmens tam, lai iegrimšana ticībā būtu gaiša un pārdomu neaptraipīta.

Henriks Eliass Zēgners

Dzejnieks

Grūti pat iedomāties, kā norit šāda teksta tulkojums. “Žēlabu grāmata” ir epohāls darbs, kura nozīmi kultūrā grūti pārvērtēt. Taču vēl vairāk pārsteidz rezultāts, jo tajā burtiski strāvo enerģija, kura gadu simtu gaitā nav noklāta putekļiem, tieši otrādi, tās vēsturiskā patina jaudu ir pastiprinājusi gluži kā iespaidīgiem dabas brīnumiem. Dzirkstošs tulkojums, kas pelnījis patiesu cieņu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA