“Plikie rukši”Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Rihards Bargais

DARBA NOSAUKUMS: “Plikie rukši”

IZDEVNIECĪBA: Zvaigznes ABC

ANOTĀCIJA: Autobiogrāfiskajā romānā “Plikie rukši” Rihards Bargais gan turpina īsprozas krājumā “Tenkas” aizsākto anekdotisko tekstu ciklu, kas humoristiski, varbūt dažbrīd groteski, tomēr visnotaļ trāpīgi attēlo dažādas Latvijas kultūras dzīvē pazīstamas personības, gan savu vēstījumu talantīgi izvērš intonatīvi un stilistiski daudzveidīgā prozas darbā ar savdabīgu kompozīciju.

PAR AUTORU: Rihards Bargais (1969) dzejnieks. Trīs gadus mācījies Rīgas Pareizticīgo garīgajā seminārā. Strādājis apsardzē, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, izdevniecībā “Atēna” par maketētāju, kā arī par Latvijas Televīzijas raidījuma “100 g kultūras” vadītāju. Iznākuši divi dzejas krājumi – “Mīļvārdiņi” (2003) un “Labi” (2005), īsprozas krājums “Tenkas” (2012) un autobiogrāfiskās prozas darbs “Plikie rukši” (2017). Pazīstams kā lirisks provokators, kura darbi pievēršas dzīves trauslumam un cilvēka seksualitātei, izmantojot skarba melnā humora formātu un jaucot iztēli ar reāli eksistējošām personām.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ieva Kolmane

Literatūrkritiķe un tulkotāja

Stāstu krājums varētu pretendēt uz speciālbalvu – prozā īsti nekonkurē ar „īsto” daiļprozu, tomēr nevaru nenovērtēt valodu un stāsta iedarbīgumu. „Plikie rukši” balansē uz robežas, kas šķir eksistenciālisma garā tapušus tekstus un iedzeltenas preses stāstus. Taču detaļu un notikumu apraksti varētu kalpot par paraugu ikkuram, kas pretendē uz stāstnieka statusu ar visu meistarību, kas pie tā piederas. Vēl: diez, cik reāla ir iespēja, ka pie Laligabas tiek nenopietnība, un ja ne (neatceros tādu laureātu), ko tas par mums liecina?

Osvalds Zebris

Rakstnieks

“Labāk par stipru nekā nepatiesi un saldeni. (..) Nevis tas, vai tu rozi vai mēslu gubu apraksti, ir tas svarīgākais, bet gan, kā tu to dari!” vēstulē Pēterim Līcītim pirms 112 gadiem rakstīja Rūdolfs Blaumanis. Rihards Bargais ir bijis viens no laimīgajiem šīs vēstules saņēmējiem, jo viņa Rukši ir gan patiesi, gan stipri, gan ar precīzu, neuzbāzīgu humoru tēloti. Ir virspusēji pārpratumi, kas apvēršas likumsakarībās, ir visādas jokainas sagadīšanās, taču ne jau stāstu humorīgums aizķer, bet spēja atklāt sevi. Atklāt ļoti dziļi, līdz pat tam “punktiņam”, kurā tu esi bijis un vienmēr paliksi viens. Bargaiszin, cik no Rukšos stāstītā patiešām noticis, cik izdomāts, bet, šādi uzrakstīts, tas izskatās ticams un gaumē labi.

Jānis Ozoliņš

Literatūrzinātnieks

All you need is me – tā romāna sākumā Rihards Bargais citē savu elku Moriseju. Uzmanību uz sevi viņš vērsa jau ar “Tenkām” – īstām un izdomātām. Nu tas izdevies pilnā mērā, meklējot zudušo laiku un tādējādi atskatoties uz dzīves notikumiem, kuros pagātnes ainas saplūst ar stāstījuma brīdī uzjundītām jūtām. Šajā romānā netrūkst kā sentimentalitātes un mīļuma, tā arī spurainuma un aizvainojuma. Pavīd arī no Harmsa aizgūti stāstījuma elementi, taču pie visa minētā grāmata ir aizraujoša lasāmviela, un ne jau tikai aprakstīto notikumu dēļ. Tas ir reti labs autobiogrāfiskā romāna piemērs latviešu literatūrā, kurā autors patiešām domājis par romāna formu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA