AUTORS: Uldis Bērziņš

REDAKTORI: Zinātniskais redaktors Dens Dimiņš, literārā redaktore Ingmāra Balode

MĀKSLINIEKI: Armands Zelčs (dizains), Jānis Veiss (attēlu apstrāde)

DARBA NOSAUKUMS: "Dziesma par manu Sidu"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Senspāņu varoņepus "Dziesma par manu Sidu" ("Cantar de Mio Cid") ir senākais spāņu literatūras piemineklis, kas saglabājies līdz mūsdienām. Pasaules literatūrā tas ieņem tikpat nozīmīgu vietu kā angļu "Bišuvilks" (Beovulfs), franču "Rolanda dziesma" vai vācu "Nībelungu dziesma". Tas vēsta par 11. gadsimtā dzīvojuša kastīliešu bruņinieka, saukta Sida (El Cid arābu valodā – "mans kungs"), dzīvi un varoņdarbiem. Sids Kampeadors (epus atdzejotājs Uldis Bērziņš Sida pavārdu tulko kā "Kaujvedis") ir vēsturiska persona, tautas mīlēts un godāts nacionālais varonis Rodrigo Diazs no Vivaras.


AUTORS: Mo Jeņs

TULKOTĀJS: Raimonds Jaks

REDAKTORS: Kaspars Eihmanis

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: "Šajā mūsdienu ķīniešu rakstnieka, Nobela prēmijas laureāta, Mo Jeņa krājumā apkopotie stāsti ir niecīga daļa no ķīniešu valodā publicētajiem darbiem, stāstu varoņi ir pieticīgi, necer uz daudz labāku nākotni, taču mēģina izdzīvot. Tomēr visvairāk šajā grāmatā lasītājs novērtēs Mo Jeņa tiešo un patieso ķīniskumu, kas ļauj gūt nepastarpinātu, autentisku iespaidu par ķīniešu dzīvi un pasaules uzskatiem bez romantizācijas, ar ko bieži vien modernā rietumu pasaule apveltī Austrumus."
Raimonds Jaks


AUTORS: Federiko Garsija Lorka

TULKOTĀJS: Edvīns Raups

LITERĀRAIS KONSULTANTS: Dens Dimiņš

MĀKSLINIECE: Gita Treice

DARBA NOSAUKUMS: "Lugas"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Laista klajā izcilā spāņu dzejnieka un dramaturga Federiko Garsijas Lorkas lugu izlase, ko sakārtojis un tulkojis Edvīns Raups. Tajā var lasīt piecas viņa ievērojamākās lugas: "Brīnumainā kurpniece", "Dona Perlimplina un Belisas mīlestība, ko viņu dārzs vien zina", "Asins kāzas", "Jerma" un "Bernardas Albas māja", tās papildina izsmeļošs tulkotāja priekšvārds, Lorkas lekcija par teātri un īss autora dzīves un daiļrades pārskats.


AUTORS: Italo Kalvīno

TULKOTĀJA: Dace Meiere

LITERĀRAIS KONSULTANTS: Arturs Hansons

MĀKSLINIEKS: Aigars Ozoliņš

DARBA NOSAUKUMS: "Ja reiz ziemas naktī ceļinieks"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Slaveno itāļu 20. gadsimta modernistu un literāro eksperimentu meistaru Italo Kalvīno latviešu lasītāji iepazina salīdzinoši nesen, kad Daces Meieres tulkojumā iznāca viņa dzejprozas grāmata "Neredzamās pilsētas". Turpinot iepazīstināt ar viņa daiļradi, lasītājam tiek piedāvāta "proza par prozu" jeb "proza prozā" – romāns "Ja reiz ziemas naktī ceļinieks". Kalvīno mums sniedz meistarīgi savītu stāstu, kas ik mirkli gatavs ļauties nebeidzamām mutācijām. Viena romāna vietā mūsu rokās nonākuši desmit – katram savs sižets, stils, noskaņa, pat autors, un ikviens pārtrūkst visspraigākajā mirklī… Visi kopā tie veido pazīstamas un nepazīstamas, tikko tapušas un sen nebūtībā pagaisušas literatūras labirintu, kurā Lasītājs un Lasītāja, meklējot aprāvušos vēstījumu pavedienus, ar interesi iepazīst arī viens otru.


AUTORS: Saša Stanišičs

TULKOTĀJA: Māra Poļakova

REDAKTORES: Inga Karlsberga un Renāte Punka

MĀKSLINIEKS: Tomass Folks

DARBA NOSAUKUMS: "Kā zaldāts labo gramofonu"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Romāna galvenais varonis Aleksandars uzaug nelielā Bosnijas pilsētiņā Višegradā. Viņš ir dažādu spēju burvis, makšķerējošs nepabeigtības sērijmākslinieks un upes vārdotājs, taču viņa lielākais talants ir stāstu izgudrošana. Viņam ne prātā nenāk turēties pie skolas sacerējumu tēmām, jo pārāk trakulīgi ir ražas svētki pie viņa vecvecākiem, pārāk aizraujoša ir piekrāpto vīru ārdīšanās un pārāk neticami – upes Drinas noslēpumi. Kad, graudams un plosīdams, pāri Višegradai brāžas karš, Aleksandara ģimene ir spiesta doties bēgļu gaitās. Svešatnē zēna stāstnieka dotības izrādās vitāli svarīgas; tās palīdz viņam izdzīvot savādajā zemē, ko sauc par Vāciju, un izstāstīt savu dzimteni. Savulaik viņa burvju spējas nebija pietiekami stipras, lai atsauktu šaisaulē mirušo vectētiņu, toties tagad viņam ir burvju nūjiņa, kas patiešām darbojas: fantāzija atdzīvina zudībā aizgājušo. Kad pieaugušais Aleksandars atgriežas savā bērnības pilsētā, viņš nonāk aci pret aci ar Bosnijas pēckara realitāti, kurā viņa iztēle nomaldās.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA