AUTORE: Inese Zandere

MĀKSLINIEKS: Reinis Pētersons

DARBA NOSAUKUMS: "Bērns, kas neiekrita"

IZDEVNIECĪBA: Liels un mazs

ANOTĀCIJA: Krājuma "Bērns, kas neiekrita" dzejoļi veltīti bērnu drošībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. No "Līzes Analīzes" uz jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām. Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. Reālās dzīves situācijas dzejoļos iegūst pasakai raksturīgo citādību un hiperbolizāciju, bet vārdu spēles un pantu skaniskums veido formulas, kas iegulst prātā un palīdz bērniem identificēt bīstamās situācijas. Grāmata tapusi, sadarbojoties ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS ārstiem, kuru pieredzē balstīts grāmatas beigās ievietotais "traumu tops".


Meza meitene Maija

AUTORS: Viesturs Ķerus

MĀKSLINIEKS: Didzis Upens

REDAKTORI: Inese Zandere, mākslinieciskā redaktore Rūta Briede

DARBA NOSAUKUMS: "Meža meitene Maija"

IZDEVNIECĪBA: Liels un mazs

ANOTĀCIJA: Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks...


Puika kurs redzeja tumsa

AUTORE: Rasa Bugavičute-Pēce

MĀKSLINIECE: Zane Veldre

REDAKTORI: Jūlija Dibovska (atbildīgā redaktore), Elīna Kokareviča (literārā redaktore)

DARBA NOSAUKUMS: "Puika kurs redzeja tumsā"

IZDEVNIECĪBA: Latvijas Mediji

ANOTĀCIJA: "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, liekot arī lasītājam ieraudzīt neparastajā stāstā pretrunas, kas manāmas sabiedrībā valdošajā attieksmē pret vājredzīgajiem.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA