AUTORS: Ruta Štelmahere

REDAKTORS: Ronalds Briedis

DARBA NOSAUKUMS: "Klēpis"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: “Rutas Štelmaheres dzeja ir sirds siltuma un kādas mūžīgas gaismas caurstrāvota. Tas nebūt nenozīmē, ka tā ir sentimentāla, pamācoša vai pliekana. Nē. Pirmām kārtām tā ir patiesa vārda māksla – suģestējoša un dziļa.”
(Jānis Rokpelnis).


AUTORS: Juris Kronbergs

REDAKTORE: Ieva Lešinska

DARBA NOSAUKUMS: "Ik diena"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Ik diena" ir Jura Kronberga (1946) dzejas triloģijas "Nebūtības izplatījumā" noslēdzošā daļa, krājumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvārsnis" (2002) sava veida antitēze. "Kronberga poētika te ir neierasti askētiska, allaž virtuozi izmantoto dzejas līdzekļu arsenālu viņš liek lietā taupīgi, it kā pārbaudīdams un izaicinādams pats sevi un vienlaikus nebaidīdamies atklāties lasītājam bez joka plēsēja un asprāša maskas. "Ir tapis jauns dzejoļu krājums, kurā pazīstams, visās paaudzēs populārs dzejnieks mums parādās jaunā, negaidītā gaismā," grāmatu raksturo redaktore Ieva Lešinska.


AUTORS: Andris Ogriņš

REDAKTORS: Jānis Rokpelnis

DARBA NOSAUKUMS: "Zem pulksteņa pulkstenis"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Jau pirmais krājums "es zvēru pie kraukļiem" pievērsa profesionāļu uzmanību, atnesot autoram Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju, kā arī Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas domes Izcilības stipendiju par labāko debiju. Pēc jaunā krājuma redaktora Jāņa Rokpeļņa domām, Andra Ogriņa dzeja ir asociatīvi blīva, bagāta ar alūzijām.


AUTORS: Aivars Eipurs

REDAKTORS: Ronalds Briedis

DARBA NOSAUKUMS: "Sakvojāžs"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: “Rutas Štelmaheres dzeja ir sirds siltuma un kādas mūžīgas gaismas caurstrāvota. Tas nebūt nenozīmē, ka tā ir sentimentāla, pamācoša vai pliekana. Nē. Pirmām kārtām tā ir patiesa vārda māksla – suģestējoša un dziļa.”
(Jānis Rokpelnis).


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA