AUTORE: Anita Mileika

DARBA NOSAUKUMS: “Mūžīgā nepārtikusī stirna”

IZDEVNIECĪBA: Latgolys studentu centrs

ANOTĀCIJA: Dzejas krājumam ir divas daļas: latviešu literārajā valodā un latgaliešu rakstu valodā rakstītie dzejoļi. Tie atklāj autores pasaules duālismu, tomēr arī abu pasauļu saikni. Abām dzejas krājuma daļām izvēlētie moto sabalsojas un vēsta par sievišķo pasauli, kurai trūkst mīlestības.


AUTORE: Madara Gruntmane

MĀKSLINIEKS: Krišjānis Krieviņš

REDAKTORS: Gundars Godiņš

DARBA NOSAUKUMS: “Narkozes”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: "Tā ir svaiga, ekspresīva un ļoti atklāta dzeja, kurai iedvesma tiek gūta nevis no citu uzrakstītajiem tekstiem, atsaucēm un alūzijām, bet gan no pašas autores piedzīvotā un pārdzīvotā. Līdzīgi kā Dānijā dzimušais palestīniešu dzejnieks Jaha Hassans, arī Madara Gruntmane raksta psiholoģiski precīzus un skaudri tiešus dzejoļus. Šādā dzejā teksts nav veiklāk vai neveiklāk savirknētu vārdu ornaments, bet tikai nepieciešamais līdzeklis, ar ko iespējams izteikt savas sāpes, prieku, sevi. Gan vārdu izvēle, gan teksta pieraksts ir lakonisks un dinamisks, un raupjā intonācija, ironija un pašironija ļauj pilnībā uzticēties autores teiktajam." (Guntars Godiņš)


AUTORE: Sabīne Košeļeva

DARBA NOSAUKUMS: “Rīga – Maskava 21. Gadsimta mīlasstāsts”

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: Sabīnes Košeļevas prozas darbs "Rīga–Maskava. 21. gadsimta mīlasstāsts" ir skaudrs, taču liriski maigs un drosmīgi atklāts vēstījums par pieaugšanu, par savas vietas meklēšanu haotiskajā mūsdienu pasaulē, un pāri visam – stāsts par skaistu un diemžēl neiespējamu mīlestību, kam romantiķi labprāt piedēvētu apzīmējumu "īsta". Tas ir stāsts par īstu, lielu mīlestību pāri robežām, pāri aizspriedumiem, pāri nacionāliem konfliktiem. Stāsts par mazu meiteni lielā pasaulē, kur dzīve gan gauži nodara pāri, gan dāsni atalgo.


AUTORE: Elīna Bākule-Veira

DARBA NOSAUKUMS: “Zilonis okeāns”

IZDEVNIECĪBA: Pētergailis

ANOTĀCIJA: Krājumu "Zilonis okeāns" var uzskatīt par spilgtu dzejisko eksperimentu izlasi laika posmā no 2002. līdz 2015. gadam. Lai gan krājuma dzejoļi tapuši ilgākā laika posmā un autore aizvien izvairījusies no piederības noteiktam žanram, izlase uzrunā kā vienots veselums. Grāmatas redaktors Aivars Eipurs, ievadot krājumu raksta, ka autores dzejas teksti "..nereti tuvi gan franču sirreālistu mehāniskam psihes pierakstam, gan maigākam sirreālismam Ilmara Lābana manierē; ar to saprotu autora refleksiju ne tikai par teksta iespaidu, bet arī mākslinieciskumu. Pie mums vairs nebrīnās par abstrakto glezniecību vai atonālo mūziku, taču nez kādēļ valodas neparastāks lietojums vēl joprojām rada greizsirdību un protestu. Elīnas dzejā es saredzu loģisku bēdu par to, ka pamodies cilvēks nevar turpināt dzīvot kā sapnī – tā viņš nomirs vispārpieņemtajai realitātei."


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA