"Sarkanie bērni"Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORE: Inga Žolude

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

REDAKTORE: Gundega Blumberga

DARBA NOSAUKUMS: "Sarkanie bērni"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: Rakstnieces Ingas Žoludes trešā grāmata, romāns «Sarkanie bērni» ir mecenāta Raimonda Gerkena un Latvijas Rakstnieku savienības 2011. gada latviešu oriģinālo romānu konkursa laureāts. Stāsts par trīs bērniem, meitenēm, kuras ierodas šajā pasaulē visai neparastā veidā. Nadja, Mārīte un Liesma katra savu bērnību aizvada gandrīz neticamā, ideālā un mīlestības pilnā pasaulē, bet, atstājot mājas un aizejot pasaulē, saskaras ar skarbo dzīves realitāti. Tomēr varones ir iezīmētas ar mītisko sarkano bērnu misiju – izdzīvot par spīti nolemtībai. Romānā grodi savijas gan šie trīs likteņi, gan dažādās vides un laiki, gan reālais un nereālais.

PAR AUTORU: Inga Žolude; prozaiķe, dzimusi 1984. gadā. Studējusi Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātē, kur ieguvusi maģistra grādu angļu filoloģijā. No 2008. līdz 2009. gadam studējusi Anglofono literatūru doktorantūras programmā Dienvidilinojas Universitātē ASV. Strādājusi par projektu koordinatori kultūras un izglītības jomā, kā arī par mākslas menedžmenta un informācijas centra projektu vadītāju. Publicējusies dažādos kultūras un literatūras izdevumos: laikrakstos "Kultūras Diena" un "Kultūras Forums", žurnālā "Karogs" u.c. Stāsts "Netīrā veļa" ievietots stāstu krājumā "Stāsti: prozas lasījumi klātienē un neklātienē" (2007); 2008. gadā tāda paša nosaukuma stāstu krājumā iekļauts arī Ingas Žoludes stāsts "Baseins". 2008. gadā iznācis debijas romāns "Silta zeme", kas raksturots kā romāns par mums pašiem, par dziļām sāpēm, silto zemi meklējot. Regulāri raksta recenzijas par latviešu un ārzemju autoru darbiem. Atdzejojusi F. Larkina, R. Kroforda un citu autoru dzeju. Vairākkārt piedalījusies festivālā "Prozas lasījumi", 2007. gadā saņemot žurnāla "Rīgas Laiks" speciālbalvu. Iesaistījusies arī citos literatūras un kultūras projektos un konkursos, kā arī ieguvusi dažādas stipendijas – Fulbright stipendiju, Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendiju "Baltijas Sleipnirs" u.c.
"Daudzslāņains, tekstuāli bagāts un valodnieciski muzikāls darbs" (Dace Rukšāne)


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA