AUTORS: Pēteris Draguns

MĀKSLINIECE: Ilga Vēvere

REDAKTORE: Jana Vērdiņa

DARBA NOSAUKUMS: "Tumšā stundā"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: "Draguna dzejoļi pēta tumšos un draudīgos spēkus, kas mīt katrā cilvēkā un izlaužas sāpīgu atmiņu vai sirreālu vīziju veidā. Šo pasaules izjūtu, iespējams, harmonizē dažādu reliģiju simbolu klātbūtne un intensīvs jutekliskās pieredzes pārdzīvojums." (portāls "Literature.lv")


AUTORE: Inga Gaile

MĀKSLINIECE: Ilga Vēvere

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

DARBA NOSAUKUMS: "Migla"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Ingas Gailes jaunākais dzejoļu krājums, par kuru autore teikusi: "Dzejoļu krājumā esmu plānojusi meklēt jaunus izteiksmes līdzekļus, radot saturā izstrādātus, formā askētiskākus dzejoļus, kā arī meklēt dzejas valodas jaunās metaforas, runājot par mūsdienu auditorijai aktuālām, tai pašā laikā vispārcilvēciskām problēmām."


AUTORE: Ingmāra Balode

MĀKSLINIECE: Ilga Vēvere

REDAKTORS: Knuts Skujenieks

DARBA NOSAUKUMS: "Alba"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Ingas Gailes jaunākais dzejoļu krājums, par kuru autore teikusi: "Dzejoļu krājumā esmu plānojusi meklēt jaunus izteiksmes līdzekļus, radot saturā izstrādātus, formā askētiskākus dzejoļus, kā arī meklēt dzejas valodas jaunās metaforas, runājot par mūsdienu auditorijai aktuālām, tai pašā laikā vispārcilvēciskām problēmām."


AUTORS: Arvis Viguls

MĀKSLINIEKS: Zigmunds Lapsa

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

DARBA NOSAUKUMS: "5:00"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: 5:00 ir Arvja Vigula otrais dzejoļa krājums. Tā manuskripts apbalvots ar Annas Dagdas prēmiju, grāmata sarakstīta un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA