"Kad gos smei"Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Heli Lāksonena

TULKOTĀJS: Guntars Godiņš

REDAKTORI: Jāna Vasama un Sandra Godiņa

MĀKSLINIECE: Aija Zariņa

DARBA NOSAUKUMS: "Kad gos smei"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) ir viena no populārākajām dzejniecēm Somijā. Publiku viņa iekarojusi un apbūrusi gan ar rakstīto tekstu, gan šarmu, ko liek lietā, lasot savus dzejoļus uzstāšanās reizēs. Heli grāmatas un klausāmgrāmatas (CD) Somijā iznāk desmitos tūkstošu eksemplāru. Lasītāju un klausītāju interesi rada viņas veselīgā, izprotošā un jūtīgā attieksme pret apkārt notiekošo, cilvēciskais tiešums, psiholoģiskā precizitāte un nevairīšanās no dabiskā, kā arī viņas savdabīgā valoda. Heli Lāksonena dzejoļus raksta un lasa dienvidrietumu somu valodas dialektā. Atdzejojot somu dzejnieces dzejoļus, grāmatas atdzejotājs Guntars Godiņš izmantojis Vidzemes lībiskās dialekta iezīmes, runas veidu, ko lieto Igaunijas pierobežā ap Ainažiem un Salacgrīvu.

PAR AUTORU: Heli Lāksonena dzimusi 1972.gadā Turku, bērnību pavadījusi Ūsikaupunki pilsētā, studējusi Turku Universitātē somu valodu, ieguvusi maģistra grādu filozofijā. 1992.gadā un 1999.gadā līdztekus studijām Turku Universitātē viņa Tartu Universitātē mācījās arī igauņu valodu. Pēc pirmo dzejoļu krājumu panākumiem Lāksonenas popularitāte Somijā arvien aug. Katrs nākamais krājums tiek uzņemts ar ļoti atzinīgām recenzijām un lasītāju simpātijām. Bez dzejoļu krājumiem viņai ir vairākas klausāmgrāmatas, kā arī viņa ir rakstījusi lugas brīvdabas uzvedumiem, sastādījusi Laitilas izloksnes vārdnīcu, dzejas antoloģiju somu dialektos, tulkojusi igauņu dzeju un prozu somu valodā.

PAR TULKOTĀJU: Guntars Godiņš Dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš dzimis 1958. gadā. Latvijas Universitātē studējis latviešu valodu un literatūru, Helsinku universitātē beidzis somu valodas un kultūras kursus. Pirmais dzejoļu krājums “Tas nepasacītais” izdots 1985. gadā. Gan pirmais, gan nākamais dzejoļu krājums “Ar atpakaļejošu datumu” (1989) tika cenzēts. Tajā laikā G. Godiņš rakstīja asu un ironisku pretpadomju dzeju. Strādājis Latvijas Radio literatūras nodaļā, bijis populārā žurnāla “Avots” redaktors. G. Godiņa nākamie dzejoļu krājumi – “Ēnu nesējs” un “Nakts saule” – iezīmēja jaunu virzienu. Īpaši krājumā “Nakts saule” iekšējie monologi un dialogi izteikti kā dzeja. G. Godiņš ir viens no aktīvākajiem latviešu tulkotājiem no igauņu un somu valodas. Tulkojis igauņu un somu tautasdziesmas, kā arī vairāku igauņu un somu dzejnieku darbus. Daudzu rakstu par igauņu un somu literatūru autors. Viņa dzejoļu krājums izdots Igaunijā, savukārt dzeja tulkota vairākās valodās, tostarp angļu, franču, vācu, zviedru, somu, krievu un taju. Rakstnieks piedalījies dzejas festivālos Zviedrijā, Lielibritānijā, Lietuvā, Somijā un Taizemē, par savu darbu saņēmis igauņu un skandināvu apbalvojumus. G. Godiņš bijis kultūras atašejs Latvijas vēstniecībā Igaunijā. G.Godiņš ir projekta "Dzejas brauciens" autors un organizētājs. Būtiskākā atšķirība no pārējiem dzejas festivāliem ir tāda, ka "Dzejas brauciens" ir mobils, tam parasti ir vairākas pieturvietas - Latvija, Igaunija un Somija. Pašlaik Guntars Godiņš ir literārā žurnāla "Latvju Teksti" galvenais redaktors, aktīvi tulko un atdzejo igauņu literatūru.
"Vietu lasītāju sirdīs nodrošina vienkāršība, dzīvesprieks un valodas piedzīvojums." (Jānis Ozoliņš)


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA