"Bailes un trīsas"


Bailes un trīsas
mezraupe

Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Sērens Kirkegors

DARBA NOSAUKUMS: "Bailes un trīsas"

IZDEVNIECĪBA: SIA "Ad Verbum"

TULKOTĀJA: Inga Mežaraupa

ANOTĀCIJA: Rūpīga attieksme pret tulkojamo tekstu redzama ar neapbruņotu aci, tas ir pārdomātais filozofiska teksta grafiskais plānojums lappusēs, arī plašais pielikums grāmatas beigās, kas palīdz orientēties piedāvātajā tēmā arī mazāk informētam lasītājam. Plašajā tulkoto darbu klāstā šī grāmata izceļas un ir pamanāma ne tikai satura, bet arī kvalitatīvo lielumu ziņā, proti, tas ir izpildījums latviešu valodā. Bet grāmatā sniegtais paradokss, ko latviski formulējusi recenzente Ilze Jansone – pārkāpt Dieva gribu, lai to izpildītu – ir kardināls ikvienas eksistences kontekstā.
Edvīns Raups

PAR AUTORI: Inga Mežaraupe LU studējusi vispirms latviešu valodu, vēlāk dāņu un angļu valodu. Tulkojusi no dāņu valodas tādus brīnišķīgus rakstniekus kā Pēters Hēgs, Jergens Francs-Jākobsens, Kirstena Torupa un Karena Bliksena.


Copyright © 2023 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA