"Kārļa Zariņa burvju aplis"

Speciālbalva Latvijas literatūrā 2017 - Anitai Rožkalnei.

Kārļa Zariņa burvju aplis

Foto: Jānis Romanovskis

IZDEVĒJS: LU LFMI apgāds


AUTORS: Anita Rožkalne


REDAKTORE: Ieva E. Kalniņa


VĀKA MĀKSLINIEKS: Aivars Plotka


ANOTĀCIJA: Viens no 20. gadsimta pirmās puses ievērojamākajiem latviešu rakstniekiem, prozas, lugu un kritikas rakstu autors Kārlis Zariņš (1889–1978) ir licis minēt mīklas ne tikai viņa dzīves, bet arī daiļrades pētniekiem. Kārļa Zariņa biogrāfija, līdzīgi daudzu latviešu dzīves stāstam, ir iekļāvusies 20. gadsimta vēsturiskajās kolīzijās, kurās rakstnieks ir bijis vairāk vai mazāk aktīvs līdzdalībnieks. Pētot arhīvu materiālus, vēsturnieku atzinumus, rakstnieka korespondenci un dienasgrāmatas, soli pa solim atšķetinot rakstnieka biogrāfijas līkločus un sastatot tos ar viņa darbos rodamajiem vēsturiskajiem faktiem, grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" autore mēģinājusi rekonstruēt gan biogrāfisko notikumu, gan literāro darbu tapšanas gaitu.
Cilvēciski sarežģīto vēsturisko apstākļu ietekme ir bijusi izšķiroša gan rakstnieka noslēgtā rakstura, gan daiļrades savdabības izveidē. Monogrāfijas nosaukums sabalsojas ar rakstnieka prozas krājuma "Burvja aplī" (1936) nosaukumu, tiecoties atrast tos vēsturiskos un psiholoģiskos aspektus Kārļa Zariņa dzīvē, kas viņu ieslēguši klusēšanas un dažkārt arī ārējas pasivitātes aplī. Vienlaikus tiek meklēts arī tas, kas viņa daiļradē, saskarsmē ar draugiem un dažkārt arī sabiedriskajā dzīvē ļāvis viņam būt aktīvam notikumu virzītājam.
Grāmatā ir vairāk nekā simts krāsainu un melnbaltu ilustrāciju.


PAR ANITU ROŽKALNI: Anita Rožkalne (1956) ir literatūrzinātniece, ap 300 rakstu un recenziju autore, uzmanības centrā paturot jaunākās latviešu prozas attīstības tendences un rakstnieku biogrāfiju izpēti. Piedalījusies hronikas „Latviešu romānu radītājs, 1879 - 2013” (2014) izveidē, intervijas ar latviešu rakstniekiem apkopotas krājumā „Zvaigznes šūpolēs” (1999). Publicējusi literatūrvēsturisku grāmatu par latviešu trimdu „Palma vējā” (1998). Vairākkārt pievērsusies G. Repšes daiļrades izpētei („Poētiskā anatomija: Fantāzija par Neizzināmo Gundegas Repšes prozā” (1999)). Noturīgā interese par rakstnieku Kārli Zariņu iepazīstama vairākās pētnieciskās publikācijās. Apbalvojumi: Latvijas Rakstnieku savienības „Kritiķa kauss” (I991), Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē par monogrāfiju „Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska” (2017).Raidījumā Anita Rožkalne


 

Ekspertu vērtējumi:

Liega Piešiņa

kultūras žurnāliste un literāro projektu vadītāja

Anitas Rožkalnes urdošā pētniecība ne reizi vien pārsteigusi latviešu literatūrzinātni ar izciliem pētījumiem, kuri savā izteiksmē pietuvojas literatūrai. Pētījumā par izcilu, bet aizmirstu rakstnieku Anita Rožkalne ir ne tikai biogrāfiju pārvērtusi par vēsturiskām kolīzijām bagātu un saturīgu dzīves stāstu, ne tikai minējusi mīklas, bet pie lasītājiem ir atgriezušās Kārļa Zariņa rakstītās grāmatas. Kārļa Zariņa burvju aplis ieved lasītāju maģiskā valodas pasaulē, kuru darba autore šķetinājusi ar apbrīnojamu pacietību un meistarību.

Guntis Berelis

rakstnieks, literatūrkritiķis

Kārlis Zariņš dažādu iemeslu dēļ it kā ir izdzēsts no latviešu literatūras vēstures, kaut gan literatūras zinātājiem nav šaubu, ka viņš ir viens no izcilākajiem 20. gadsimta prozistiem, līdzvērtīgs, piemēram, Aleksandram Grīnam vai Jānim Jaunsudrabiņam. Tāpat, arī būdams redaktors dažādos preses izdevumos, Kārlis Zariņš ir jūtami iespaidojis 20. gadsimta divdesmito, trīsdesmito un vēl četrdesmito gadu literārā procesa virzību. Anita Rožkalne ieguldījusi vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgu darbu, lai reanimētu šo kultūrslāni. Te patiesi jārunā par veselu kultūrslāni, jo autore ne tikai pamatīgi apraksta Kārļa Zariņa biogrāfiju un analizē viņa daiļradi, kā tas pieņemts akadēmiskajā literatūrpētniecībā, bet arī rūpīgi iezīmē visa veida kontekstus, noteikti sasaistot tos ar Kārļa Zariņa tekstiem, – literāros, sociālpolitiskos, personiskos. Īpaši tas svarīgs tālab, ka Kārlim Zariņam nepaveicās dzīvot juku laikos – viņš piedzīvoja gan abus pasaules karus, gan valsts iekārtu maiņas, gan ideoloģijas transformācijas, kas vistiešākajā veidā iespaidoja viņa dzīvi un daiļradi. Būtībā Anitas Rožkalnes monogrāfija – tas ir panorāmisks skats uz 20. gadsimta literatūru, panorāmas centrā ievietojot Kārli Zariņu. Droši var apgalvot, ka Anitas Rožkalnes darbs rezultējies faktā, ka Kārlis Zariņš nu ir klātesošs un piedalīgs literatūras procesā.

Rudīte Kalpiņa

rakstniece, redaktore

Starpkaru Latvijas lielās kultūras personības šodienas cilvēks joprojām mēdz iepazīt no jauna, jo laikmeta vēsturisko kolīziju un ilgstošo aizliegumu dēļ sabiedrībā izpalikusi dabiska pēctecība un mijiedarbe. Literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes interese par rakstnieku Kārli Zariņu trīsdesmit gadu garumā rezultējusies iespaidīgā klasiskā monogrāfijā. Mēģinājumi rekonstruēt biogrāfiskās norises, saistot tās ar daiļrades analīzi, rakstniekam, kurš pēc Otrā pasaules kara dzīvoja pieklusināti. Ieguldīts ļoti apjomīgs, faktiski nenovērtējams pētnieciskais darbs – grāmatas veidošanā izmantots plašs arhīvu materiāls, rakstnieka dienasgrāmatas, intervijas, sarunas ar viņa tuviniekiem un laikabiedriem. Ir radīta arī autorizēta un spilgta versija, varbūt leģenda (kā, iespējams, labpatiktos pašam aprakstāmajam) par vienu no ievērojamākajiem 20. gs. pirmās puses latviešu rakstniekiem, izceļot viņa dzīvi un daiļradi uzmanības gaismā.

Our website is protected by DMC Firewall!