Speciālbalva Kaijai Straumanis

Speciālbalva Latvijas literatūrā 2014 - Kaijai Straumanis (Ročestera, ASV).

Kaija Straumanis

Latvijas Literatūras centrs pasniedza speciālbalvu tulkotājai Kaijai Straumanis (Ročestera, ASV) par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūras tulkošanā un popularizēšanā angliski runājošajās valstīs, gādājot par divu Latvijas autoru grāmatu izdevumiem – Ingas Ābeles romāna "Paisums" tulkojumu („High Tide”), kas nāca klajā ASV apgādā „Open Letter Books” 2013. gadā, un Zigmunda Skujiņa romāna "Miesas krāsas domino" tulkojumu („Flesh-Coloured Dominoes”), kas nāca klajā Lielbritānijā apgādā „Arcadia Books” 2014. gadā. Kaija Straumanis beigusi Ročesteras universitātes literāro tulkojumu maģistra programmu, tulko no vācu un latviešu valodas angļu valodā, strādā par redaktori apgādā „Open Letter Books” un kļuvusi pazīstama arī kā fotogrāfe.