"Berlīne Aleksandra laukums"

Publicēts: 25. marts 2013

berlīne

IZDEVĒJS: Zvaigzne ABC

AUTORS: Alfrēds Dēblīns

TULKOJA: Silvija Brice

REDAKTORE: Silvija Brice

MĀKSLINIEKS: Edgars Švanks

ANOTĀCIJA: Viens no ievērojamākiem lielpilsētas romāniem pasaules literatūrā. Gan nekaunīgi, gan sentimentāli, gan izmantodams bibliski apokaliptiskas ainas, Dēblīns stāsta par transporta strādnieku Francu Bīberkopfu, kurš pēc cietumsoda izciešanas grib atgriezties dzīvē kā godīgs cilvēks. Šajā romānā pirmo reizi vācu literatūras vēsturē izmantots “kino stils” – īpaša, jauna valoda, kas atspoguļo lielpilsētas dzīves tempu.
"Tulkotājai ir nācies pārradīt šo romānu pilnīgi no jauna."
(Mudīte Treimane)

Lasīt tālāk: "Berlīne Aleksandra laukums"

"Stūrgalvības hronika"

Publicēts: 25. marts 2013

stūrgalvības hronika

IZDEVĒJS: Jāņa Rozes apgāds

AUTORS: Jāns Kross

TULKOJA: Maima Grīnberga

REDAKTORE: Raita Saleniece (konsultante)

MĀKSLINIEKS: Aigars Ozoliņš

ANOTĀCIJA: "Stūrgalvības hronika" ir izcilā igauņu rakstnieka Jāna Krosa (1920-2007) pirmais vēsturiskais romāns: 16.gadsimtā sarakstītās "Livonijas hronikas" autora - igauņa Baltazara Rusova - fiktīvs dzīvesstāsts. Vienlaikus tas lasāms arī kā autobiogrāfisks darbs: vēstījums par rakstnieku kā svešinieku savā zemē un par rakstīšanu kā bīstamu nodarbi. Tas ir arī cieņas un mīlestības apliecinājums Tallinai. Krāšņi izzīmētajā vēsturiskajā vidē mācītājs un hronists Rusovs cīnās ar vāciskās Tallinas varasvīriem un muižniekiem, runā uz savu Dievu un sargājas no Velna, mīl un nīst, sapņo un aug, stūrgalvīgi iet savu ceļu un, galvenais, raksta. No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

Lasīt tālāk: "Stūrgalvības hronika"

"Vilhelma Meistara mācību gadi"

Publicēts: 25. marts 2013

Vilhelma Meistara mācību gadi

IZDEVĒJS: SIA Avens un partneri

AUTORS: Johans Volfgangs Gēte

TULKOJA: Jānis Krūmiņš

REDAKTORE: Ilze Jansone

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

ANOTĀCIJA: Ziņa, ka iznācis kas jauns no Johana Volfganga Gētes (1749-1832), Latvijā nav absurda, jo latviešu valodā pagaidām vēl nebūt nav izdoti visi vācu literatūras klasiķa (tāpat kā daudzu literatūras klasiķu) darbi. Romāns Vilhelma Meistara mācību gadi (1795-1796), kas Jāņa Krūmiņa tulkojumā izdots apgādā Avens un partneri, literatūras vēsturē ir nozīmīgs kaut vai ar to, ka ir tā sauktā izaugsmes romāna jeb Bildungsroman aizsācējs, un savā ziņā tirgoņa dēls Vilhelms, kura gaitām grāmatā izsekots, ir kļuvis par neskaitāmu literāro darbu iedvesmotāju līdz pat mūsdienām. (Žurnāls "IR")

Lasīt tālāk: "Vilhelma Meistara mācību gadi"

"Kad gos smei"

Publicēts: 25. marts 2013

kad gos smei

IZDEVĒJS: Mansards

AUTORS: Heli Lāksonena

TULKOJA: Guntars Godiņš

REDAKTORI: Jāna Vasama un Sandra Godiņa

MĀKSLINIEKS: Aija Zariņa

ANOTĀCIJA: Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) ir viena no populārākajām dzejniecēm Somijā. Publiku viņa iekarojusi un apbūrusi gan ar rakstīto tekstu, gan šarmu, ko liek lietā, lasot savus dzejoļus uzstāšanās reizēs. Heli grāmatas un klausāmgrāmatas (CD) Somijā iznāk desmitos tūkstošu eksemplāru. Lasītāju un klausītāju interesi rada viņas veselīgā, izprotošā un jūtīgā attieksme pret apkārt notiekošo, cilvēciskais tiešums, psiholoģiskā precizitāte un nevairīšanās no dabiskā, kā arī viņas savdabīgā valoda. Heli Lāksonena dzejoļus raksta un lasa dienvidrietumu somu valodas dialektā. Atdzejojot somu dzejnieces dzejoļus, grāmatas atdzejotājs Guntars Godiņš izmantojis Vidzemes lībiskās dialekta iezīmes, runas veidu, ko lieto Igaunijas pierobežā ap Ainažiem un Salacgrīvu.

Lasīt tālāk: "Kad gos smei"