"Sakvojāžs"

Publicēts: Piektdien 9. marts 2012

sakvojazs

IZDEVĒJS: Mansards

REDAKTORS: Ronalds Briedis

ANOTĀCIJA: “Rutas Štelmaheres dzeja ir sirds siltuma un kādas mūžīgas gaismas caurstrāvota. Tas nebūt nenozīmē, ka tā ir sentimentāla, pamācoša vai pliekana. Nē. Pirmām kārtām tā ir patiesa vārda māksla – suģestējoša un dziļa.”
(Jānis Rokpelnis).

Lasīt tālāk: "Sakvojāžs"

"Zem pulksteņa pulkstenis"

Publicēts: Piektdien 9. marts 2012

Zem pulksteņa pulkstenis

IZDEVĒJS: Neputns

REDAKTORS: Jānis Rokpelnis

ANOTĀCIJA: Jau pirmais krājums "es zvēru pie kraukļiem" pievērsa profesionāļu uzmanību, atnesot autoram Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju, kā arī Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas domes Izcilības stipendiju par labāko debiju. Pēc jaunā krājuma redaktora Jāņa Rokpeļņa domām, Andra Ogriņa dzeja ir asociatīvi blīva, bagāta ar alūzijām.

Lasīt tālāk: "Zem pulksteņa pulkstenis"

"Ik diena"

Publicēts: Piektdien 9. marts 2012

ik-diena

IZDEVĒJS: Mansards

REDAKTORE: Ieva Lešinska

ANOTĀCIJA: Ik diena" ir Jura Kronberga (1946) dzejas triloģijas "Nebūtības izplatījumā" noslēdzošā daļa, krājumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvārsnis" (2002) sava veida antitēze. "Kronberga poētika te ir neierasti askētiska, allaž virtuozi izmantoto dzejas līdzekļu arsenālu viņš liek lietā taupīgi, it kā pārbaudīdams un izaicinādams pats sevi un vienlaikus nebaidīdamies atklāties lasītājam bez joka plēsēja un asprāša maskas. "Ir tapis jauns dzejoļu krājums, kurā pazīstams, visās paaudzēs populārs dzejnieks mums parādās jaunā, negaidītā gaismā," grāmatu raksturo redaktore Ieva Lešinska.

Lasīt tālāk: "Ik diena"

"Klēpis"

Publicēts: Piektdien 9. marts 2012

klepis

IZDEVĒJS: Mansards

REDAKTORS: Ronalds Briedis

ANOTĀCIJA: “Rutas Štelmaheres dzeja ir sirds siltuma un kādas mūžīgas gaismas caurstrāvota. Tas nebūt nenozīmē, ka tā ir sentimentāla, pamācoša vai pliekana. Nē. Pirmām kārtām tā ir patiesa vārda māksla – suģestējoša un dziļa.”
(Jānis Rokpelnis).

Lasīt tālāk: "Klēpis"