BĒRNIEM

"BĒRNS, KAS NEIEKRITA"

berns kas neiekrita

IZDEVĒJS: Liels un mazs

AUTORS: Inese Zandere

REDAKTORE: Inese Zandere

MĀKSLINIEKS: Reinis Pētersons

ANOTĀCIJA: Krājuma "Bērns, kas neiekrita" dzejoļi veltīti bērnu drošībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. No "Līzes Analīzes" uz jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām. Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. Reālās dzīves situācijas dzejoļos iegūst pasakai raksturīgo citādību un hiperbolizāciju, bet vārdu spēles un pantu skaniskums veido formulas, kas iegulst prātā un palīdz bērniem identificēt bīstamās situācijas. Grāmata tapusi, sadarbojoties ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS ārstiem, kuru pieredzē balstīts grāmatas beigās ievietotais "traumu tops".

Lasīt tālāk: "BĒRNS, KAS NEIEKRITA"

"MEŽA MEITENE MAIJA"

Meza meitene Maija

IZDEVĒJS: Liels un mazs

AUTORS: Viesturs Ķerus

REDAKTORE: Inese Zandere, mākslinieciskā redaktore Rūta Briede

MĀKSLINIEKS: Didzis Upens

ANOTĀCIJA: Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudrupūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas. Grāmatā nav sadomātu, pasakainu piedzīvojumu, bet gan sajūta, ka dabā katra diena ir piedzīvojums, jo tā allaž nes ko jaunu. Sapludinot paša bērnībā piedzīvoto, savu bērnu dzīves epizodes un biologa zināšanas, V. Ķerum izdodas radīt dzīvas, ticamas ainas, kas var palīdzēt ģimenēm veidot cieņpilnas attiecības ar dabu. Grāmatu papildina Didža Upena (1991) monohromās ilustrācijas, kas ļauj lasītājam nesteidzīgi iedziļināties dabas radītajos pārsteigumos. Vērtīgs papildinājums, kas paplašinās bērnu zināšanas par Latvijas putniem, ir tipiskāko, dažādiem gadalaikiem raksturīgo putnu balsu ieraksti, ko lasītāji var noklausīties, aktivizējot grāmatā iedrukāto QR kodu. Putnu balsu ierakstu autors ir ornitologs, putnu balsu ieskaņojumu speciālists Edmunds Račinskis.

Lasīt tālāk: "MEŽA MEITENE MAIJA"

"PUIKA, KURŠ REDZĒJA TUMSĀ"

Puika kurs redzeja tumsa

IZDEVĒJS: Latvijas Mediji

AUTORE: Rasa Bugavičute-Pēce

REDAKTORE: Jūlija Dibovska (atbildīgā redaktore), Elīna Kokareviča (literārā redaktore)

MĀKSLINIECE: Zane Veldre

ANOTĀCIJA: "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, liekot arī lasītājam ieraudzīt neparastajā stāstā pretrunas, kas manāmas sabiedrībā valdošajā attieksmē pret vājredzīgajiem.

Lasīt tālāk: "PUIKA, KURŠ REDZĒJA TUMSĀ"